srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
  • Novice
  • Rezultati poklicne mature 2015 v spomladanskem roku

Rezultati poklicne mature 2015 v spomladanskem roku

Kandidate, ki ste opravljali poklicno maturo v spomladanskem roku, obveščamo, da bo razdelitev obvestil o uspehu v ponedeljek, 6. julija 2015, ob 14.30 uri v veliki predavalnici Višje strokovne šole in svečana podelitev spričeval ob 17.00 uri v veliki dvorani Glasbene šole Fran Korun Koželjski.

 

Kandidati, ki ste bili v tem roku neuspešni, se morate do 7. julija 2015 prijaviti na naslednji rok, ki bo v času od 24. 8. do 2. 9. 2015.
Kandidati, ki boste prvič zagovarjali izdelek oz. storitev, morate mentorju oddati pisno dokumentacijo do 7. 7. 2015.

OPOZORILO:
42. člen (popravljanje negativnih ocen poklicne mature)

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli.
Kandidat, ki v skladu z drugim odstavkom 27. člena tega zakona opravlja poklicno maturo v dveh delih, lahko popravlja negativno oceno predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, ko opravlja drugi del poklicne mature.

Tisti kandidati, ki nimate statusa dijaka, morate izpite ob prijavi plačati v tajništvu šole.

Nevenka Rozman, 
tajnica ŠMK 

Simon Konečnik, univ. dipl. inž.,
ravnatelj Elektro in računalniške šole

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660