1. Skupina Gorenje razpisuje v šol. letu 2019/20 več kadrovskih štipendij za področji elektrotehnike in računalništva. Podrobnosti najdete tukaj (PDF).

2. Skupina Premogovnik Velenje vabi, da se prijavite na razpis kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2021/2022. Podrobnosti v razpisu (PDF).

3. Razpis štipendij za deficitarne poklice – Razpis

4. Kadrovske štipendije Unior za šol. leto 2020/21 (Razpis – PDF)

5. Kadrovske štipendije Unitur za šol. leto 2020/21 (Razpis – PDF)

6. Kadrovska štipendija Abrasiv Muta (elektrikar) za šolsko leto 2020/21 (Razpis)

7. Razpis vajeniških mest (3) za elektrikarje v podjetju BSH

8. Kadrovske štipendije podjetja Hermi d.o.o. (Razpis)

9. Kadrovske štipendije podjetja ETI Elektroelement d.o.o. Izlake (Razpis)