srssersssdgimvssmicdsd
interesne dejavnosti

Izvajanje interesnih dejavnosti v obliki projektnega dela

V šol. letu 2013/14 bomo nadaljevali z inovacijskim projektom »Izvajanje interesnih dejavnosti v obliki projektnega dela«, katerega cilj je ponuditi večjo možnost integriranih ključnih kvalifikacij, povečati ponudbo proste izbire pri interesnih vsebinah in uravnoteženost pri izbiri strokovnih in drugih vsebin (kulturnih, športnih, jezikovnih, družboslovnih, naravoslovnih …).Aktivnosti bomo izvajali v obliki dveh projektnih tednov:

– prvi bo od 17. – 24. 1. 2014,
– drugi pa bo od 7. – 11. 4. 2014.

Vsebine prvega projektnega tedna bodo v celoti izbirne za dijake, v drugem projektnem tednu pa samo za zainteresirane dijake. Z ostalimi dijaki bomo v tem času izvedli strnjeno obliko interesnih dejavnosti.

Vodja inovacijskega projekta je Marjetka Herodež, koordinacijo projektnih tednov pa izvaja Miran Zevnik.

Preberi več

Energetski inženiring

Operativno so dejavnosti energetskega inženiringa opisana v LDN MIC-a.

Aktivnosti so usmerjene v ukrepe učinkovite rabe energije in uporabe alternativnih virov energije na ŠC Velenje, prav tako pa izvajamo in načrtujemo tudi v prihodnje izvajanje storitev za zunanje odjemalce. Dejavnosti energetskega inženiringa so vsebinsko povezane z ukrepi za zmanjšanje stroškov za električno energijo preko različnih tehničnih in organizacijskih ukrepov. Dejavnost projektnega tima energetskega inženiringa je tudi iskanje tržnih storitev iz tega področja.

Iz ERŠ-a sta v energetski inženiring vključena Ivan Škoflek in Stanislav Osojnik. Vodja projekta je Cveto Fendre.

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660