srssersssdgimvssmicdsd

Razpored vpisa novincev

Vpis novincev Elektro in računalniške šole za šolsko leto 2018 / 2019 bo potekal po naslednjem razporedu:

 Datum Ura  Učilnica Program
21. 6. 2018 8.00 C201 Tehnik računalništva (priimki A-L)
21. 6. 2018 9.00 C201 Tehnik računalništva (priimki M-Ž)
21. 6. 2018 10.00 C201 Tehnik mehatronike
21. 6. 2018 11.00 C201 Elektrotehnik
21. 6. 2018 12.00 C201 Elektrikar

 

Preberi več
TD za OS 1

Tehniški dnevi in animacije za osnovnošolce

Za lažjo odločitev pri izbiri poklicne poti in da bi osnovnošolci spoznali naše izobraževalne programe, izvajamo tehniške dneve, delavnice in animacije.

Tehniški dan oz. delavnice izvajamo z namenom, da povečamo interes za poklice s področja elektrotehnike, mehatronike in računalništva. Hkrati izkoristimo priložnost in učencem pokažemo naše učilnice in laboratorije z najsodobnejšo opremo, s katero naši dijaki pridobijo potrebno znanje, spretnosti in veščine – kompetence za uspešno opravljanje poklica in/ali nadaljnje izobraževanje.

V šolskem letu smo tehniški dan na MIC-u izvedli v povprečju enkrat tedensko. Gostili smo preko 800 učencev iz 24 osnovnih šol iz Velenja, Šoštanja, Vojnika, Vitanja, Mislinje, Šmartnega pri Slovenj Gradcu, Podgorja, Slovenj Gradca, Griž, Vranskega, Braslovč, Mozirja, Gornjega Grada, Ljubnega, pripeljali k nam sedmo-, osmo- in devetošolce, tudi petošolci so bili med njimi. Pri nas so bili tudi učenci s posebnimi potrebami iz Šaleško-savinjske regije.

Tehniški dnevi so organizirani tako, da učence razdelimo v štiri skupine, ki krožijo med štirimi delavnicami iz različnih elektrotehniških področij, ki jih izvajajo učitelji praktičnega pouka:

– Robotika (elektromotorji in gonila – sestava in programiranje robotka)

– Obnovljivi viri in učinkovita raba energije (zelena energija – delo v laboratoriju)

– Računalništvo (izdelava igrice)

– Elektrotehnika (simboli in osnovna vezja v elektrotehniki – demonstracije, vezave …)

Z veseljem se odzovemo tudi povabilom osnovnih šol, da se udeležimo roditeljskih sestankov za učence in starše osmošolcev in devetošolcev. Predstavimo jim izobraževalne programe, ki jih izvajamo na Elektro in računalniški šoli. S tem pomagamo učencem pri odločitvi in izbiri poti za nadaljnje izobraževanje.

Ivan Škoflek

 TD za OS 2  TD za OS 3  TD za OS 4  TD za OS 5
Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660