srssersssdgimvssmicdsd

Ekodan

Dijake Elektro in računalniške šole obveščamo, da imamo skladno z Letnim delovnim načrtom šole v četrtek, 6. 4. 2017, Ekodan. Aktivnosti so oproščeni dijaki 3. TRA in 3. EL (PUD), pouk po prilagojenem urniku imajo dijaki 1. EL in 2. EL.

Potek dejavnosti:

Preberi več

Vabilo na okroglo mizo

V novoustanovljenem Centru za razvoj terciarnega izobraževanja so se odločili, da v letu 2017 izdelajo projektno študijo z naslovom ‘Priložnosti za delo in življenje mladih v SAŠA regiji do leta 2030’.

Pomemben del študije je izdelava SWOT analize, v kateri bi sodelovali mladi prebivalci SAŠA regije, angažirani v različnih interesnih skupinah. V ta namen bo organizirana okrogla miza oz. srečanje v sredo, 22. 3. 2017, ob 13:45 uri v prostorih Gaudeamusa, ki se ga udeleži predsednik oz. predstavnik vsake razredne skupnosti naše šole.

Preberi več

Predraziskava PISA 2018

Naša šola je bila izbrana za sodelovanje v predraziskavi PISA, mednarodni raziskavi matematične, naravoslovne in bralne pismenosti 15-letnih dijakinj in dijakov, ki jo po naročilu MIZŠ izvaja Pedagoški inštitut. Na ERŠ bo v predraziskavi sodelovalo 52 dijakov in dijakinj, ki obiskujejo prvi letnik SSI programov.

Preberi več

Navodilo kandidatom za predpreizkus poklicne mature

Vsi dijaki zaključnih letnikov programov SSI in PTI bodo v četrtek, 6. aprila 2017, pisali predmaturitetni preizkus iz slovenščine.

S predmaturitetnim preizkusom dijaki spoznajo tehnično izvedbo poklicne mature in način dela pri izpitu. Za dijake in učitelje je predmaturiteni preizkus pomemben tudi zaradi ugotavljanja ravni že doseženega znanja.

Po končanem pisanju nadaljujejo z dejavnostmi po objavljenem urniku.

Preberi več

Vabilo na 5. sestanek Skupnosti dijakov

Predsednike oddelčnih skupnosti oziroma njihove namestnike vabim na sestanek Skupnosti dijakov, ki bo v torek, 14. 3. 2017, ob 10.30 uri v učilnici C 306.

Dnevni red:
– 9. Mnogoboj družabnosti
– Razno

Udeležba je obvezna!

Predsednik skupnosti dijakov:          Mentorica skupnosti dijakov:
Sebastjan Čretnik                                 Jolanda Melanšek

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660