srssersssdgimvssmicdsd

Elektrotehnik

Elektrotehnika je široka tehniška veda, ki predstavlja temelje gospodarskega razvoja. Dandanes ni tehnološkega razvoja brez različnih strojev, naprav in sistemov, ki koristijo učinke električne energije. Težko si tudi predstavljamo življenje brez električne razsvetljave, gospodinjskih aparatov, naprav zabavne elektronike, računalnikov … Pomena električne energije se običajno zavemo šele takrat, kadar je njena dobava za krajši čas prekinjena.

Trendi tehnološkega razvoja narekujejo vedno več elektrifikacije ob tem, da moramo energijo varčno uporabljati in jo čim bolj okolju prijazno proizvajati. To so izzivi, ki danes in v prihodnje kličejo po strokovnjakih z elektrotehniškimi znanji.

elektrotehnik 1 elektrotehnik 2 elektrotehnik 3

Elektrotehnik je sodoben, široko zasnovan program, ki v prvem delu izobraževanja omogoča, da dijaki pridobijo temeljna znanja iz področja elektrotehnike:

•   osnove elektrotehnike, vezij, naprav in splošnih meritev,
•   izdelava osnovnih električnih in komunikacijskih inštalacij,
•   računalniška pismenost, medosebna komunikacija in poslovanje ter
•   upravljanje z osnovnimi programirljivimi napravami.

V drugem delu izobraževanja se lahko dijaki odločijo za eno izmed specializacij, ki jo podpirajo izbirni moduli. Šola bo na en oddelek omogočila izobraževanje za dve različni specializaciji.

•   Energetika: načrtovanje in izvedba električnih in komunikacijskih inštalacij, priklopi in pogoni električnih strojev ter naprav, izvajanje električnih meritev na strojih, opremi in v električnih inštalacijah.
• Stikalničarstvo: upravljanje elektroenergetskih sistemov, proizvodnja in prenos električne energije ter upravljanje distribucijskih omrežij.
• Avtomatika: načrtovanje in postavitev sistemov avtomatiziranih postrojev, ki vsebujejo krmilne, regulacijske in mikroprocesorske komponente.
• Elektronika: razvoj elektronskih sistemov, krmiljenje in usmerjanje proizvodnje, procesna tehnologija, nadzor in vizualizacija sistemov.
•  Multimedijska tehnika: upravljanje z opremo za multimedijsko tehniko, tehnična priprava scene, izdelava multimedijskih projektov ob uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije.

VPISNI POGOJI:
•   uspešno končano osnovnošolsko izobraževanje ali
•   nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih;
•   zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:
•   izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo;
•   izobraževalni programi so ovrednoteni z 240 kreditnimi točkami.

PREDMETNIK do 2019/2020
PREDMETNIK od 2020/2021

POKLICNA MATURA:
1.    Slovenščina
2.    Elektrotehnika (izbor temeljnih znanj iz obveznih modulov)
3.    Tuji jezik ali Matematika (izbira dijaka)
4.    Izdelek ali storitev in zagovor (izbira dijaka – tematsko iz izbirnih modulov)

MOŽNOSTI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA
Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje izobraževanje v:
•   višješolskih študijskih programih (študij poteka tudi na Šolskem centru Velenje),
•   visokošolskih študijskih programih (nekateri programi so tudi v Velenju),
•   določenih univerzitetnih študijskih programih (z opravljenim izpitom iz maturitetnega predmeta – prav tako nekateri programi omogočajo nadaljevanje šolanja v Velenju).

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660