srssersssdgimvssmicdsd

Projektni teden

Projektni teden je tradicionalna aktivnost, razvili pa smo jo preko inovacijskega projekta v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in pri tem dobili posebno priznanje njihovih strokovnjakov za inovativno idejo, s katero so nas umestili v IV. raven zahtevnosti projekta.

Projektni teden tradicionalno izvajamo tretji teden v januarju. Prijava na projektni teden je preko aplikacije pt.scv.si odprta pred začetkom projektnega tedna.

Projektni teden predstavlja drugačno organizacijo in izvedbo pouka. V praksi to pomeni, da vsak učitelj oz. izvajalec  ali skupina učiteljev razpiše temo, te pa so iz različnih področij. Dijaki cele šole, ne glede na program izobraževanja, izberejo njim zanimivo temo.

Zaradi negotove situacije v šol. letu 2020/21 bomo projektni teden prestavili na ugodnejši termin.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660