srssersssdgimvssmicdsd

Projektni teden

Projektni teden je tradicionalna aktivnost, razvili pa smo jo preko inovacijskega projekta v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in pri tem dobili posebno priznanje njihovih strokovnjakov za inovativno idejo, s katero so nas umestili v IV. raven zahtevnosti projekta.

V šolskem letu 2018/2019 projektni teden bomo izvedli v času od 14. 1. do 18. 1. 2019. Prijava na projektni teden bo preko aplikacije pt.scv.si odprta pred začetkom projektnega tedna.

Projektni teden predstavlja drugačno organizacijo in izvedbo pouka. V praksi to pomeni, da vsak učitelj oz. izvajalec  ali skupina učiteljev razpiše temo, te pa so iz različnih področij. Dijaki cele šole, ne glede na program izobraževanja, izberejo njim zanimivo temo.

Na spletni strani pt.scv.si/bilten/project/2017 si lahko ogledate bilten dogajanja na projektnem tednu v šolskem letu 2016/2017.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660