srssersssdgimvssmicdsd

Nadarjeni dijaki

Na ERŠ že vrsto let izvajamo aktivnosti s skupino identificiranih nadarjenih dijakov, s katerimi želimo tem dijakom omogočiti optimalni razvoj v skladu z njihovimi potenciali in interesi. V ta namen smo oblikovali projektno skupino učiteljev, ki je na osnovi želja in potreb nadarjenih dijakov pripravila in izvaja te aktivnosti.

V letošnjem šolskem letu imamo na šoli identificiranih 20 nadarjenih dijakov, od katerih se jih je 10 odločilo, da želijo svoje potenciale tudi dodatno razvijati. Za teh 10 dijakov smo pripravili osebne izobraževalne načrte, v katerih so se dijaki skupaj z izbranimi mentorji opredelili, na katerem področju želijo dodatno delati, kaj so njihovi cilji in na kakšen način bodo te aktivnosti izpeljali. Dijaki lahko imajo prilagojeno učno uro pri določenem predmetu (dodatne naloge), lahko pa se dogovorijo za dodatne aktivnosti po pouku oz. kombinacijo obojega.

Dijaki lahko svoje interese izražajo na 6 področjih nadarjenosti:
– splošno intelektualno področje,
– učno področje (posamezno predmetno področje),
– ustvarjalnost,
– voditeljsko področje,
– umetniško področje,
– psihomotorično področje.

Dijak je lahko za nadarjenega prepoznan na tri načine:

1. Na osnovi predloženih dokazil, da je bil dijak identificiran kot nadarjen že v osnovni šoli, ga identificiramo tudi v srednji šoli.

2. Na osnovi določenih dosežkov (učni uspeh, mnenja učiteljev, hobiji …) se dijak evidentira sam ali ga evidentirajo starši, učitelji, identifikacijo pa izvedemo na osnovi rezultatov ustreznih ocenjevanj, testiranj (merjenje ustvarjalnosti, inteligentnosti).

3. Oddelčni učiteljski zbor ugotovi nadarjenost na osnovi dokumenta o dosežku dijaka na državnem ali mednarodnem nivoju.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660