Strokovna ekskurzija dijakov 1. TM in 2. S v podjetje Turna, d. o. o.

Dijake 1. TM iz ERŠ ter 2. S iz ŠSGO obveščamo, da se bodo v sredo, 23. 3. 2022, udeležili strokovne ekskurzije v podjetje Turna,  d. o. o. V podjetju si bomo ogledali potek avtomatiziranih linij. Odhod je ob 8.00 uri z glavne avtobusne postaje Velenje, od koder se odpeljemo proti Šoštanju. Ogled se zaključi okoli 10.00 ure. Po povratku z avtobusom dijaki 1. TM odidejo na malico in nadaljujejo s poukom 5. šolsko uro.
Dijake opozarjamo na primerno vedenje na ekskurziji. Cena avtobusnega prevoza je 4,50 € na dijaka. Dijaki bodo znesek poravnali preko položnice, ki jo bodo prejeli po pošti v mesecu aprilu. Razrednik 1.TM mora v tajništvo šole oddati seznam dijakov, na katerem označi dijake, ki se ekskurzije iz upravičenih razlogov ne bodo udeležili, najkasneje do torka, 22. 3. 2022. Morebitne odsotnosti dijakov zaradi bolezni bomo sprejemali v tajništvu šole še na dan odhoda med 7.30 in 8.00, kasnejših odpovedi ne bomo upoštevali za vračilo denarja.   Spremljevalci:
Oddelek Spremljevalci Št. dijakov
1. TM mag. Janko Malovrh in Klemen Zaponšek 27
2. S Stanislav Glinšek in Mitja Pustatičnik 20

Klemen Zaponšek, organizator strokovne ekskurzije

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.