Strokovna ekskurzija v ETI Izlake

Dijake 3. EL obveščamo, da se bodo v četrtek, 9. 11. 2017, udeležili strokovne ekskurzije v ETI Izlake. Odhod bo z avtobusne postaje Velenje ob 8.00 uri. Ogledali si bodo tehnične predstavitve proizvodov, kot so taljive varovalke, inštalacijski odklopniki, RCD-stikala in ostalo elektro opremo ter proizvodnjo le-teh. Spremljevalci ekskurzije: Branko Višnjar in mag. Branko Dvoršak, univ. dipl. inž..
Cena strokovne ekskurzije je 9 €. Dijaki bodo znesek poravnali preko položnice, ki jo bodo prejeli po pošti v mesecu decembru. Razrednik mora v tajništvo šole oddati seznam dijakov, na katerem označi dijake, ki se ekskurzije iz upravičenih razlogov ne bodo udeležili, najkasneje do torek, 7. 11. 2017. Morebitne odsotnosti dijakov zaradi bolezni bomo sprejemali v tajništvu šole še na dan odhoda do 7.30 ure, kasnejših odpovedi ne bomo upoštevali za vračilo denarja. Dijake opozarjamo, da se morajo na lunch pakete prijaviti sami, in sicer en delovni dan prej do 10.00 ure. Lunch paketi bodo dostavljeni na avtobusno postajo pred odhodom.

Organizator ekskurzije: Ivan Škoflek, inž.

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.