srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Razstava Vojne sveta v Vzorčnem mestu za dijake 1. letnikov

Dijake 1. TRA, 1. TRB, 1. TM in 1. ET obveščamo, da se bodo v mesecu decembru udeležili interaktivne razstave Vojne sveta v Vzorčnem mestu, ki se nahaja v 2. nadstropju Nakupovalnega centra Velenje.

Dijaki bodo imeli prvi dve uri pouk po urniku, 3. šolsko uro malico v Gaudeamusu, ob 10.20 pa se zberejo pred Nakupovalnim centrom Velenje in s spremljevalci, ki so navedeni v tabeli, oddidejo na razstavo. Tam dijake prevzamejo vodiči po razstavi. Po razstavi, ki traja 4 ure, gredo dijaki domov.

Razstave se bodo razredi udeležili po naslednjem vrstnem redu:

Razred: Datum: Spremljevalci: Število dijakov
1.TRA 13. 12. 2018 Petra Mastnak, prof. 27
1.TRB 11. 12. 2018 Petra Mastnak, prof. 26
1.TM 12. 12. 2018 Petra Mastnak, prof. 20
1.ET 14. 12. 2018 Petra Mastnak, prof. 17

Dijaki bodo dobili na razstavi delovne liste, ki jih rešijo in prilepijo v zvezek interesnih dejavnosti. Zvezek pokažejo pri pouku zgodovine.

Cena razstave je 4 evre. Dijaki bodo znesek poravnali preko položnice, ki jo bodo prejeli po pošti v mesecu januarju.

Razredniki morate v tajništvo šole oddati seznam dijakov, na katerem označite dijake, ki se razstave iz upravičenih razlogov ne bodo udeležili, najkasneje do ponedeljka, 10. 12. 2018. Morebitne odsotnosti dijakov zaradi bolezni bomo sprejemali v tajništvu šole še na dan odhoda do 7.30 ure, kasnejših odpovedi ne bomo upoštevali za vračilo denarja.

Petra Mastnak, prof.,
koordinator ID

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660