Prireditev Skozi naše oko

Prireditev Skozi naše oko - projekcija filmov dijakov Elektro in računalniške šole, bo v sredo, 9. 5. 2018, ob 9.00 uri v Kinu Velenje. Cena prireditve je 1,5 €. Sedežni red za prireditev bodo prejeli razredniki oz. spremljevalci v tajništvu šole v torek, 8. 5. 2018.
Dijaki bodo znesek poravnali preko položnice v mesecu juniju in bo namenjen za šolski sklad. Razredniki morajo v tajništvo šole oddati seznam dijakov, na katerem označijo dijake, ki se predstave iz upravičenih razlogov ne bodo udeležili, najkasneje do ponedeljka, 7. 5. 2018, do 12.00 ure. Morebitne odsotnosti dijakov zaradi bolezni bomo sprejemali v tajništvu šole še na dan prireditve do 7.30 ure, kasnejših odpovedi ne bomo upoštevali za vračilo denarja. Na dan prireditve imajo dijaki prvo šolsko uro pouk po urniku, nato se s spremljevalci odpravijo v dvorano Kina Velenje. Prireditev bo trajala do 10.30 ure. Po prireditvi dijaki odidejo na malico. S poukom nadaljujejo ob 11.20 uri (5. šolska ura). Dijaki 1. TRA, 2. ET, 3. ET, 3. TM, 4. ET in 4. TM razreda imajo pouk po urniku in ne gredo na prireditev. V dvorano dijaki vstopajo skupaj s svojimi spremljevalci. Ti tudi poskrbijo za disciplino med prireditvijo in da dijaki dvorane ne zapuščajo pred koncem prireditve. Prosimo tudi, da dijaki zasedejo mesta, ki so označena na sedežnem redu.
Odd. oz. skupina Spremljevalci Število dijakov
1. ET Petra MASTNAK, prof. 19
1. TRB Gregor HRASTNIK, univ. dipl. inž., mag. Vlasta LEBAN, prof. 27
1. TM Sonja LUBEJ, prof., Sašo GNILŠEK, prof. 24
2. TRA Miran ZEVNIK, univ. dipl. inž., mag. Simon MUHA, univ. dipl. inž. 23
2. TRB Simona DIKLIČ, prof., Nino GOLČMAN, dipl. IM in IR (UN) 23
2. TM Biserka LEDINŠEK, prof., Tea SELIČ, univ. dipl. muz. 21
3. TRA Beti TOMIC, prof., Anton KALIŠNIK, univ. dipl. inž. 23
3. TRB Marjetka HERODEŽ, prof., Tomislav NOVAK, prof. 21
4. TRA Bojana VRBNJAK, prof., Nedeljko GRABANT, dipl. inž. 25
4. TRB Urška KOLETNIK, univ. dipl. psihol., Islam MUŠIĆ, prof. 25

Pripravila: Petra Mastnak, prof.

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.