srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Prireditev Skozi naše oko

Prireditev Skozi naše oko, projekcija filmov Elektro in računalniške šole, bo v sredo, 10. 5. 2017, ob 10.30 uri, v Kulturnem domu.

Cena prireditve je 1,5 €. Vstopnice za predstavo prejmejo razredniki v tajništvu v torek, 9. 5. 2017, in jih razdelijo dijakom oz. spremljevalcem.

Dijaki bodo znesek poravnali preko položnice.

Razredniki morajo v tajništvo šole oddati seznam dijakov, na katerem označijo dijake, ki se predstave iz upravičenih razlogov ne bodo udeležili, najkasneje do ponedeljka, 8. 5. 2017. Morebitne odsotnosti dijakov zaradi bolezni bomo sprejemali v tajništvu šole še na dan prireditve do 7.30 ure, kasnejših odpovedi ne bomo upoštevali za vračilo denarja.

Na dan prireditve imajo dijaki prvi dve uri pouk po urniku, nato gredo na malico. Prireditev bo trajala do 12. ure. Po prireditvi dijaki odidejo v šolo in nadaljujejo s poukom ob 12.10 uri.

Prireditve se ne udeležijo dijaki 2. EL in 2. PTI oddelka, ki imajo pouk po urniku ter dijaki 3. ET in 1. PTI oddelka, ki imajo strokovno ekskurzijo.

V dvorano dijaki vstopajo skupaj s svojimi spremljevalci. Ti tudi poskrbijo za disciplino med prireditvijo in da dijaki dvorane ne zapuščajo pred koncem prireditve. Prosimo tudi, da dijaki zasedejo mesta, ki so označena na vstopnici.

Zap. št.

Odd. oz. skupina

Spremljevalci

Število dijakov

1. ET

Peter VRČKOVNIK, dipl. inž., Sonja LUBEJ, prof.

15

1. TRA

Marjetka HERODEŽ, prof., Nedeljko GRABANT, dipl. inž.

30

1. TRB

Sašo GNILŠEK, prof., Klemen HLEB, dipl. inž. UN

27

1. TM

Tea SELIČ, univ. dipl. muz., Gregor HRASTNIK, univ. dipl.
inž.

20

2. ET

mag. Branko DVORŠAK, univ. dipl. inž., Nino GOLČMAN, dipl
inž.

28

2. TRA

Beti TOMIC, prof., Uroš REMENIH, inž.

23

2. TRB

Tomislav NOVAK, prof., Miran ZEVNIK, univ. dipl. inž.

23

2. TM

Petra MASTNAK, prof., Lidija ŠUSTER, prof.

26

3. TRA

Bojana VRBNJAK, prof., Anton KALIŠNIK, univ. dipl. inž

24

3. TRB

Urška KOLETNIK, univ. dipl. psihol., Islam MUŠIĆ, prof.

24

3. TM

Biserka LEDINŠEK, Franc ŠTRAVS, univ. dipl. inž.

28

4. ET

Simona DIKLIČ, prof., Vlado AHTIK, inž.

28

4. TRA

Mojca OŠEP, prof., mag. Vlasta LEBAN, prof.

21

4. TRB

Franc OBLAK, prof., mag. Simon MUHA, univ. dipl. inž.

17

4. TM

Jolanda MELANŠEK, prof., Janko ČEKON, predm. učit.

24

Pripravila:
Marjetka Herodež, prof.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660