Ogled gledališke predstave Butalci

Dijake 1. EL, 2. EL in 3. EL razreda obveščamo, da se bodo v četrtek, 16. 11. 2017, ob 10.30 uri udeležili gledališke predstave v veliki dvorani Doma kulture Velenje. Ogledali si bodo predstavo Butalci, ki je nastala v produkciji Kulturnega zavoda Kult in v režiji Tatjane Peršuh. Premiera je bila 10. 12. 2016 v SiTi Teatru BTC Ljubljana. Predstavo si lahko ogleda širok spekter gledalcev, saj zaradi uvedbe duhovito iskrive situacijske in besedne komike, v njej uživajo in se (pre)pametnim Butalcem do solz nasmejijo vsi "otroci" od 4-99 leta starosti.
Pred predstavo nam bo dijak spregovoril o Milčinskem in Butalcih. Spremljevalci gledališke predstave so učitelji, ki imajo pouk v teh oddelkih 4. in 5. šolsko uro in razredniki. Dijaki, ki imajo pouk na MIC-u zaključijo 3. šolsko uro prej, da bodo pravočasno prišli na predstavo.
Razred Spremljevalci Št. dijakov
1. EL Klemen HLEB, dipl. inž. UN, mag. Janko MALOVRH, univ. dipl. inž. 26
2. EL mag. Branko DVORŠAK, univ. dipl. inž., Milan MATKO, dipl. inž. 26
3. EL Branko VIŠNJAR, dr. Nataša MEH PEER 23
Cena gledališke predstave je 4 €. Karte bodo dijaki dobili pri spremljevalcih pred predstavo. Znesek bodo poravnali preko položnice, ki jo bodo prejeli po pošti v mesecu decembru. Razredniki morate v tajništvo šole oddati seznam dijakov, na katerem označite dijake, ki se predstave iz upravičenih razlogov ne bodo udeležili, najkasneje do torka, 14. 11. 2017. Morebitne odsotnosti dijakov zaradi bolezni bomo sprejemali v tajništvu šole še na dan odhoda do 7.30 ure, kasnejših odpovedi ne bomo upoštevali za vračilo denarja. Dijake opozarjamo, da se morajo v Domu kulture obnašati kulturno. Po predstavi bodo ob 11.45 uri dijaki s spremljevalci prišli v šolo in bodo 6. šolsko uro nadaljevali s poukom.

Nataša Meh Peer, organizatorka gledališke predstave

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.