srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Obvezne izbirne vsebine za 1. letnike

Rastem s knjigo in

Pokrajinski muzej Celje

V šolskem letu 2017/2018 nadaljujemo z nacionalnim projektom spodbujanje bralne kulture Rastem s knjigo – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu prvošolcu v srednji šoli. Izbrana je knjiga pisateljice Lučke Kajfež Bogataj Planet, ki ne raste.

Dijaki bodo prejeli knjigo ob obisku splošne knjižnice v Velenju, kjer bodo spoznali še knjižnični informacijski sistem in se seznanili z najnovejšim mladinskim leposlovjem.

Po ogledu knjižnice bodo dijaki prvih letnikov (1. TRA, 1. TRB, 1. ET in 1. TM) nadaljevali z zgodovinsko-kulturnim spoznavanjem okolja, ogledali si bodo Pokrajinski muzej v Celju.

Dijake bodo z navodili in zadolžitvami na ekskurziji seznanile učiteljice slovenščine in učiteljica zgodovine pri pouku.

Dijaki se zberejo ob 7.55 pred velenjsko splošno knjižnico. Predstavitev bo trajala uro in pol. Nadaljujejo z malico do 10.00. Ob 10.15 se bodo z avtobusne postaje na Tomšičevi cesti odpeljali v Celje v Pokrajinski muzej, kjer si bodo ogledali razstavi Celeia in Celjski grofje.

Povratek v Velenje bo okoli 14.00.

Dijake v knjižnico spremljajo razredniki in učitelji, ki imajo prvo šolsko uro pouk v teh oddelkih, v Celje pa jih spremljajo razredniki in spodaj navedeni spremljevalci.

Dijaki 1. EL nadaljujejo s poukom 4. šolsko uro po urniku.

Cena prevoza in vstopnine v muzej je 9 €. Dijaki bodo znesek poravnali preko položnice, ki jo bodo prejeli po pošti v mesecu novembru.

Razredniki morajo v tajništvo šole oddati seznam dijakov, na katerem označijo dijake, ki se ekskurzije iz upravičenih razlogov ne bodo udeležili najkasneje do ponedeljka, 16. 10. 2017, do 10.00 ure. Morebitne odsotnosti dijakov zaradi bolezni bomo sprejemali v tajništvu šole še na dan odhoda do 7.30 ure, kasnejših odpovedi ne bomo upoštevali za vračilo denarja.

Razpored razredov in seznam spremljevalcev:

Razred Število dijakov Dan, datum Spremljevalci – Knjižnica Velenje
1. in 2. Šolska ura
Spremljevalci – Pokrajinski muzej Celje
1. TRA 28 torek, 17. 10. 2017 Nino Golčman, dipl. IM in IR (UN) Franci Oblak, prof.
Bojana Vrbnjak, prof.
Tea Selič, univ. dipl. muzik.
1. TRB 25 torek, 17. 10. 2017 Sašo Gnilšek, prof. Mojca Ošep, prof.
mag. Vlasta Leban, prof.
1. ET 23 sreda, 18. 10. 2017 Petra Mastnak, prof. Simona Diklič, prof.
Petra Mastnak, prof.
1. TM 25 sreda, 18. 10. 2017 Sonja Lubej, prof. Jolanda Melanšek, prof.
Sonja Lubej, prof.
1. EL 24 četrtek, 19. 10. 2017 mag.Simon Muha, univ. dipl. inž.,
Nino Golčman, dipl. IM in IR (UN)
dijaki imajo malico 3. šolsko uro na MIC-u

Organizatorki dejavnosti:
Bojana Vrbnjak, prof.
Petra Mastnak, prof.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660