Obvestilo dijakom ob zaključku pouka

Objavljamo vam informacije, ki so pomembne ob zaključku šol. leta 2019/20 in začetku novega šol. leta 2020/21.   -          Petek, 19. 6. 2020 - ob 17.00 uri bo v Domu kulture Velenje potekala županova podelitev priznanj odličnim dijakom v vseh letih izobraževanja. O varnostnih ukprepih v Domu kulture bomo seznanjeni s strani organizatorja – Mestne občine Velenje, ki nas bodo pravi čas o tem seznanili.
-          Ponedeljek, 22. 6. 2020 – do konca pouka morajo biti zaključene vse ocene v eAsistentu, da bomo v tajništvu šole lahko pravočasno pripravili poročilo ob ocenjevalni konferenci. -          Torek, 23. 6. 2020 - ob 13.00 bo ocenjevalna konferenca za dijake nižjih letnikov. Dopoldanski čas pa je namenjen nadomestnim interesnim dejavnostim. Razredniki bodo te dijake pravi čas pozvali k udeležbi. -          Sreda, 24. 6. 2020 - ob 10.00 se vsi dijaki šole zberete v šoli po razporedu, ki bo predčasno objavljen na spletni strani šole. Najprej boste preko video povezave spremljali letošnjo slavnostno podelitev priznanj ERŠ, ki bo potekala tudi v znamenju Dneva državnosti. Informacije o povezavi in možnosti spremljanja dogodka bomo pravočasno objavili na spletni strani šole. Po tem dogodku vam bodo razredniki podelili spričevala oz. obvestila o uspehu. Pogoj za realizacijo te dejavnosti je tudi potrditev s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (zaenkrat so napovedali, da boste lahko zadnji dan dijaki prišli v šolo po listine). -          Dijaki morajo pred podelitvijo spričeval poravnati vse obveznosti, ki so morebiti ostale odprte: izposojene knjige v knjižnici, neporavnane finančne obveznosti … Dijaki morate knjige iz učbeniškega sklada vrniti v knjižnico skladno z navodili, ki jih bodo razredniki prejeli iz knjižnice. Knjige, ki jih potrebujete zaradi obveznosti pri popravnih ali dopolnilnih izpitih, lahko za čas, dokler teh obveznosti ne opravite, tudi zadržite, vendar po dogovoru v knjižnici. Vrniti jih pa morate v vsakem primeru po končanih izpitih v avgustu. -          V ponedeljek, 29. 6. 2019, bo ob 16.30 uri v Mali predavalnici Višje strokovne šole potekal sestanek Sveta staršev ERŠ, na katerem bomo staršem predstavili učno-vzgojne dosežke in ostale aktivnosti v šolskem letu 2019/20. -          Dijaki, ki ob koncu pouka ne bodo pozitivno ocenjeni in bodo imeli do 3 nezadostne ocene, lahko opravljajo popravne izpite. Dijaki, ki bodo pri katerem predmetu ali modulu neocenjeni, bodo opravljali dopolnilne izpite in te je potrebno opravljati najprej, šele nato lahko pristopijo k popravnim izpitom. V spomladanskem izpitnem roku lahko opravljajo do dva izpita (dopolnilna in/ali popravna izpita), preostanek pa v jesenskem roku. -          Od petka, 26. 6., do ponedeljka, 29. 6. 2020, bodo potekale organizirane priprave na izpite od 8.00 do 12.00 ure. Dijakom, ki bodo imeli nezaključene obveznosti, posebej priporočamo, da se udeležijo organiziranih priprav, ki bodo potekale v šolskih prostorih in tudi po dogovoru z učitelji v ostalih dneh. Glavnina priprav bo potekala v šolskih prostorih, po predhodnem dogovoru pa lahko tudi na daljavo. -          Popravni in dopolnilni izpiti bodo potekali od torka, 30. 6. 2020, do petka, 3. 7. 2020. Razpored izpitov bo objavljen najkasneje do srede, 24. 6. 2020 na spletni strani šole. Za pristop k opravljanju popravnih in dopolnilnih izpitov se morajo dijaki prijaviti s prijavnico, ki jo dobijo pri razredniku, izpolnijo ter ob prejemu obvestil o uspehu (24. 6.) oddajo razrednikom. Sicer pa se morajo prijaviti na izpit(e) vsaj do petka, 26. 6. 2020. V tem primeru morajo prijavnico oddati v tajništvo šole ali jo poslati po pošti v tajništvo ERŠ. -          V jesenskem (avgustovskem) roku bodo potekale organizirane priprave na dopolnilne izpite od 17. do 19. 8. 2020. Za dijake, ki opravljajo poklicno maturo, potekajo popravni izpiti prav tako od 17. do 19. 8. 2020. Izpiti za dijake iz nižjih letnikov bodo potekali do 28. 8. 2020 po razporedu, ki bo objavljen najkasneje do 7. 7. 2020 na spletnih straneh šole. -          Vsi dijaki, ki bodo uspešno opravili obveznosti v sedanjem letniku in napredujejo v višjega, morajo izpolniti prijavnico za vpis v višji letnik. Že izpolnjene prijavnice dobijo pri razrednikih ter jih ustrezno podpisane oddajo razrednikom ob podelitvi letnih spričeval. -          Dijaki morajo najkasneje ob podelitvi spričeval oz. obvestil o uspehu v sredo, 24. 6. 2020, razrednikom oddati izpolnjeno vlogo za dijaško prehrano za prihodnje šolsko leto. O subvenciji dijaške prehrane in prevozov odloča pristojni Center za socialno delo na podlagi vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. -          Dijaki, ki nameravajo ponavljati letnik, morajo napisati prošnjo s kratko obrazložitvijo ter sopodpisano s strani staršev ali skrbnikov oddati razrednikom oz. v tajništvo šole. -          Tudi letos pripravljamo šolsko publikacijo Letopis, v kateri so tudi prispevki in fotografije dijakov vseh oddelkov. Dijaki jo bodo prejeli ob podelitvi spričeval oz. obvestil o uspehu. -          Učbeniki za novo šolsko leto: seznam bo do 7. julija 2020 objavljen na spletnih straneh šole. -          Začetek pouka v novem šolskem letu bo v torek, 1. septembra 2020. Potekal bo po urniku, ki bo objavljen na spletni strani šole najkasneje do petka, 28. avgusta 2020.   Vsem dijakom ter sodelavcem želim uspešen zaključek šolskega dela ter prijetne počitnice in dopust z željo, da se v prostem času sprostite in si naberete čim več sveže moči za prihodnje šolsko leto.

                                                                                                                          Simon Konečnik, ravnatelj ERŠ

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.