srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Obvestilo dijakom zaključnih letnikov

V naslednjih dneh bodo v povezavi z zaključkom pouka potekale naslednje aktivnosti:

 

 • Četrtek, 19. 5. 2022 – do 15.00 ure morajo biti zaključene vse ocene v eAsistentu, da bomo v tajništvu šole lahko pravočasno pripravili poročilo ob ocenjevalni konferenci.

 

 • Petek, 20. 5. 2022 – ob 13.45 bo ocenjevalna konferenca za dijake zaključnih letnikov, ki bo potekala v zbornici v šole.

 

 • V petek, 20. 5. 2022 bomo izvedli predajo ključa, ki bo potekala v prostorih Športne dvorane ŠCV drugo šolsko uro. Podrobnejše informacije še sledijo.

 

 • V ponedeljek, 23. 5. 2022, bo ob 9-ih potekala podelitev spričeval, o učilnicah pa vas bodo seznanili razredniki.

 • Dijaki morate pred podelitvijo spričeval poravnati vse obveznosti, ki so morebiti ostale odprte: izposojene knjige v knjižnici ali morebitne neporavnane finančne obveznosti.

 

 • Dijaki morate knjige iz učbeniškega sklada in ostala gradiva vrniti v šolsko knjižnico v tednu med 23. in 27. 5. 2022. Knjige, ki jih potrebujete zaradi obveznosti pri poklicni maturi, zaključnih ali popravnih izpitih, lahko za čas, dokler teh obveznosti ne opravite, tudi zadržite, vendar po dogovoru v knjižnici. Vrniti jih pa morate v vsakem primeru po končanih izpitih v avgustu.

 

 • Posebnost tudi letošnjega šol. leta je, da če imate dijaki tehniških programov 1 popravni izpit ali 1 dopolnilni izpit (neocenjena končna ocena), lahko le-tega opravljate od 24. do 25. maja 2022 (dogovor z učiteljem) in če boste uspešni, lahko pristopite k opravljanju poklicne mature v spomladanskem roku. Če boste imeli do tri negativne ocene, lahko konec junija in v začetku julija pristopite k opravljanju izpitov. Dijaki, ki boste imeli neocenjene predmete ali module, boste najprej opravljali dopolnilne izpite iz neocenjenih predmetov ali modulov. Šele ko boste opravili dopolnilne izpite, lahko pristopite k popravnim izpitom. Velja omejitev, da lahko v spomladanskem izpitnem roku opravljate do dva izpita, preostanek opravljate v jesenskem roku.

 

 • Prav tako je v času od 24. do 27. maja 2022 možno opravljati do 1 predmetni izpit, ki je namenjen zviševanju pozitivne ocene. Termin izpita določi učitelj, ki je nosilec predmeta ali modula, kjer dijak želi zviševati oceno in ta o tem obvesti ravnatelja, ki sestavi 3-člansko izpitno komisijo.

 

 • Prijavnico za popravni, dopolnilni ali predmetni izpit oddate razredniku ob prejemu spričeval oz. obvestil o uspehu v ponedeljek, 23. 5. 2022.

 

 • Dijaki ste vabljeni tudi na organizirane priprave za POM, ki bodo potekale od do 27. maja 2022 skladno z dogovori z učitelji, ki izvajajo pouk maturitetnih vsebin.

 

 • Dijaki zaključnih letnikov lahko v junijskem roku opravljate:
 1. Poklicno maturo (za dijake tehniških programov)

Kandidate za opravljanje poklicne mature posebej obveščam, da sprotno spremljate vsa objavljena obvestila v njim namenjeni vitrini na hodniku pred šolsko zbornico.

 1. Maturitetni izpit oz. 5. predmet poklicne mature

Informacije zanj so objavljene na oglasni deski Gimnazije.

 1. Zaključni izpit za dijake poklicne šole

Poteka skladno z obvestili, ki jih dijaki sproti prejemate.

 

 • Tudi letos pripravljamo Letopis, v kateri bodo tudi prispevki in fotografije dijakov vseh oddelkov. Prejeli ga boste ob podelitvi maturitetnih spričeval oz. potrdil o opravljenem zaključnem izpitu.

 

Želim vam uspešen zaključek izobraževanja in tudi prijetne počitniške dni v želji, da si naberete dodatnih moči za prihajajoče nove izzive.

 

Simon Konečnik,
ravnatelj ERŠ

 

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660