srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Obvestilo dijakom zaključnih letnikov

V naslednjih dneh bodo v povezavi z zaključkom pouka potekale naslednje aktivnosti:

 • Zadnji dan za dijake zaključnega letnika bo v petek, 19. maja 2017, ko bomo v okviru Centra mladosti izvajali dejavnosti. Vse informacije o aktivnostih so pojasnjene na posebnem obvestilu.
 • Ocene v eAsistentu morajo biti zaključene najkasneje do četrtka, 18. maja 2017, do 18.00 ure. Od te ure naprej bo eAsistent zaprt.
 • Ocenjevalna konferenca bo v petek, 19. maja 2017, ob 13.15 uri.
 • V ponedeljek, 22. maja 2017, bo ob 14.30 potekala podelitev spričeval. Razpored po učilnicah bo objavljen naknadno na oglasni deski.
 • Dijaki morate pred podelitvijo spričeval poravnati vse obveznosti, ki so morebiti ostale odprte: izposojene knjige v knjižnici, morebitne neporavnane finančne obveznosti (učbeniški sklad, malice, strokovne ekskurzije …). Dijaki morate knjige iz učbeniškega sklada oddati skupaj z razredniki v ponedeljek, 22. maja 2017, v času med 12.00 in 14.00 uro v
  kabinet C 412
  , kjer vas pričakuje skrbnik učbeniškega sklada Klemen Hleb. Knjige, ki jih potrebujete zaradi obveznosti pri poklicni maturi, zaključnih ali dopolnilnih izpitih, lahko za čas, dokler teh obveznosti ne opravite, tudi zadržite. Vrniti jih pa morate v vsakem primeru po končanih izpitih v avgustu.
 • Dijaki, ki ob koncu pouka ne boste pozitivno ocenjeni in boste imeli ob koncu pouka do 3 nezadostne ocene, lahko opravljate popravne izpite. Dijaki, ki boste imeli neocenjene predmete ali module, boste najprej opravljali dopolnilne izpite iz neocenjenih predmetov ali modulov. Šele ko boste opravili dopolnilne izpite, lahko pristopite k popravnim izpitom. Velja omejitev, da lahko v spomladanskem izpitnem roku opravljate do dva izpita, preostanek opravljate v jesenskem roku.
 • Dijaki zaključnega razreda poklicne šole (3. EL) te izpite opravljate v času od 29. maja do 1. junija 2017, skladno z razporedom, ki ga bomo naknadno objavili. Kandidati oddate izpolnjene prijavnice razrednikom ob podelitvi obvestil o
  uspehu.
 • Za dijake ostalih razredov ( 2. PTI, 4. TM, 4. TRA, 4. TRB in 4. ET) bodo izpiti potekali v času od 29. 6. do 4. 7. 2017. Podrobnejši razpored bo objavljen ob koncu pouka za dijake nižjih letnikov. Kandidati izpolnjeno prijavnico na izpite oddate razrednikom ob podelitvi obvestil o uspehu. Dijaki ste vabljeni tudi na organizirane priprave, ki bodo potekale od 26. do 28. junija 2017. O avgustovskih rokih vseh vrst izpitov boste obveščeni do 6. julija 2017 preko oglasne deske in spletne strani šole.
 • Dijaki zaključnih letnikov lahko opravljajo predmetni izpit, ki ga skladno s šolskim koledarjem izvajamo v sredo, 24. maja 2017 in je namenjen zviševanju pozitivne ocene. Tudi v tem primeru kandidati oddate izpolnjene prijavnice razrednikom ob podelitvi spričeval.
 • Dijaki zaključnih razredov lahko v junijskem roku opravljajo:

1. Poklicno maturo (za dijake tehniških programov)

Kandidate za opravljanje poklicne mature posebej obveščam, da sprotno spremljajo vsa objavljena obvestila v njim namenjeni vitrini na hodniku pred šolsko zbornico.

2. Maturitetni izpit oz. 5. predmet poklicne mature

Informacije zanj so objavljene na oglasni deski Gimnazije.

3. Zaključni izpit za dijake poklicne šole

Poteka skladno z obvestili, objavljenimi na oglasni deski naše šole.

 • Priprave na poklicno maturo in zaključni izpit bodo potekale v času od 22. do 26. maja 2017. Priprave potekajo v času, ko je predmet (modul) na urniku, za dodatne termine se dogovorite dijaki z učitelji.
 • Tudi letos pripravljamo Letopis, v katerem so tudi prispevki in fotografije dijakov vseh oddelkov. Prejeli ga boste ob podelitvi maturitetnih spričeval oz. potrdil o opravljenem zaključnem izpitu.

Želim vam uspešen zaključek izobraževanja in tudi prijetne počitniške dni v želji, da si naberete dodatnih moči za prihajajoče nove izzive.

Simon Konečnik, univ. dipl. inž.,
ravnatelj ERŠ

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660