Obvestilo dijakom ob zaključku pouka

V naslednjih dneh bodo v povezavi z zaključkom pouka potekale naslednje aktivnosti:

 • Ponedeljek, 17. 6. 2019 - ob 18.00 uri bo v Domu kulture Velenje potekala županova podelitev priznanj odličnim dijakom v vseh letih izobraževanja.
 • Torek, 18. 6. 2019 - ob 12.20 uri bo v Domu kulture Velenje potekala slovesna podelitev priznanj ERŠ. Prireditev je namenjena vsem dijakom šole.
 • Četrtek, 20. 6. 2019 – do konca pouka morajo biti zaključene vse ocene v eAsistentu, da bomo v tajništvu šole lahko pravočasno pripravili poročilo ob ocenjevalni konferenci. Dijaki, ki so se v organizaciji skupnosti dijakov pravočasno prijavili na dejavnosti v Funparku Menina, bodo imeli ta dan to aktivnost in na to temo bo objavljeno posebno obvestilo. Šola bo zagotovila tudi spremljevalne učitelje.
 • Petek, 21. 6. 2019 – ta dan bo potekal pouk prvih pet ur po urniku ali pri katerem oddelku po prilagojenem urniku. Ocenjevalna konferenca bo ob 12.30 uri v zbornici šole.
 • Ponedeljek, 24. 6. 2019 – dijaki pridejo v šolo ob 9.00 in se skupaj z razredniki dobijo v učilnicah, kjer bo potekala podelitev spričeval ter obvestil o uspehu. Seznam učilnic bo objavljen pravočasno. Po malici gredo dijaki domov.
 • Dijaki morajo pred podelitvijo spričeval poravnati vse obveznosti, ki so morebiti ostale odprte: izposojene knjige v knjižnici, neporavnane finančne obveznosti … Dijaki morate knjige iz učbeniškega sklada vrniti v knjižnico skladno z navodili, ki so jih razredniki prejeli iz knjižnice. Knjige, ki jih potrebujete zaradi obveznosti pri popravnih ali dopolnilnih izpitih, lahko za čas, dokler teh obveznosti ne opravite, tudi zadržite, vendar po dogovoru v knjižnici. Vrniti jih pa morate v vsakem primeru po končanih izpitih v avgustu.
 • V četrtek, 27. 6. 2019, bo ob 16.30 uri v sejni sobi MIC 3 sestanek Sveta staršev ERŠ, na katerem bomo staršem predstavili učno-vzgojne in ostale dosežke v šolskem letu 2018/19.
 • Dijaki, ki ob koncu pouka ne bodo pozitivno ocenjeni in bodo imeli do 3 nezadostne ocene, lahko opravljajo popravne izpite. Dijaki, ki bodo pri katerem predmetu ali modulu neocenjeni, bodo opravljali dopolnilne izpite in te je potrebno opravljati najprej, šele nato lahko pristopijo k popravnim izpitom. V spomladanskem izpitnem roku lahko opravljajo do dva izpita (dopolnilna in/ali popravna izpita), preostanek pa v jesenskem roku.
 • Od srede, 26. 6., do petka, 28. 6. 2019, bodo potekale organizirane priprave na izpite od 8.00 do 12.00 ure. Dijakom, ki bodo imeli nezaključene obveznosti, posebej priporočamo, da se udeležijo organiziranih priprav.
 • Popravni in dopolnilni izpiti bodo potekali od ponedeljka, 1. 7. do četrtka, 4. 7. 2019. Razpored izpitov bo objavljen najkasneje do ponedeljka, 24. 6. 2019. Za pristop k opravljanju popravnih in dopolnilnih izpitov se morajo dijaki prijaviti s prijavnico, ki jo dobijo pri razredniku, izpolnijo ter ob prejemu obvestil o uspehu (24. 6.) oddajo razrednikom. Sicer pa se morajo prijaviti na izpit(e) vsaj do četrtka, 27. 6. 2019. V tem primeru morajo prijavnico oddati v tajništvo šole ali jo poslati po pošti v tajništvo ERŠ.
 • V jesenskem (avgustovskem) roku bodo potekale organizirane priprave na dopolnilne izpite od 16. do 20. 8. 2019. Za dijake, ki opravljajo poklicno maturo, potekajo popravni izpiti prav tako od 16. do 20. 8. 2019. Izpiti za dijake iz nižjih letnikov bodo potekali do 28. 8. 2019 po razporedu,  ki bo objavljen najkasneje do 5. 7. 2019 na spletnih straneh šole.
 • Vsi dijaki, ki bodo uspešno opravili obveznosti v sedanjem letniku in napredujejo v višjega, morajo izpolniti prijavnico za vpis v višji letnik. Že izpolnjene prijavnice dobijo pri razrednikih ter jih ustrezno podpisane oddajo razrednikom ob podelitvi letnih spričeval.
 • Dijaki morajo najkasneje ob podelitvi spričeval oz. obvestil o uspehu v ponedeljek, 24. 6. 2019, razrednikom oddati izpolnjeno vlogo za dijaško prehrano za prihodnje šolsko leto. O subvenciji dijaške prehrane in prevozov odloča pristojni Center za socialno delo na podlagi vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
 • Dijaki, ki nameravajo ponavljati letnik, morajo napisati prošnjo s kratko obrazložitvijo ter sopodpisano s strani staršev ali skrbnikov oddati razrednikom oz. v tajništvo šole.
 • Tudi letos pripravljamo šolsko publikacijo Letopis, v kateri so tudi prispevki in fotografije dijakov vseh oddelkov. Dijaki jo bodo prejeli ob podelitvi spričeval oz. obvestil o uspehu.
 • Učbeniki za novo šolsko leto: seznam bo do 5. julija 2019 objavljen ob vhodu v šolsko stavbo in na spletnih straneh šole.
 • Začetek pouka v novem šolskem letu bo v ponedeljek, 2. septembra 2019. Potekal bo po urniku, ki bo objavljen na spletni strani šole najkasneje do četrtka, 29. avgusta 2019.

Vsem dijakom ter sodelavcem želim uspešen zaključek šolskega dela ter prijetne počitnice in dopust z željo, da se v prostem času sprostite in si naberete čim več sveže moči za prihodnje šolsko leto.

Simon Konečnik,
ravnatelj ERŠ

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.