srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Kulturno-zgodovinska ekskurzija po Šaleški dolini za dijake 1. letnikov

Dijake 1. letnikov (1. TRA, 1. TRB, 1. ET, 1. TM, 1. PTI) obveščamo, da se bodo v ponedeljek, 31. 5. 2021, udeležili kulturno-zgodovinske ekskurzije po Šaleški dolini. Spoznali bodo kulturne, etnološke in zgodovinske značilnosti Šaleške doline.

Program dejavnosti:

Zbor vseh dijakov je ob 8.00 pred ERŠ, kjer se dijaki zberejo po oddelkih skupaj s spremljevalci. Ob 8.15 oddidejo po oddelkih na dejavnost, ki je navedena v tabeli. Na vse dejavnosti se dijaki odpravijo peš, zato je potrebna primerna obutev in obleka. Ogledi muzejev so predvideni ob 10.30 in trajajo približno eno uro. Po ogledu muzeja dijaki oddidejo domov.

Dejavnosti za vsak oddelek so navedene v spodnji tabeli:

Oddelek Št. dijakov Dejavnost Spremljevalci
1.TRA 26 Šaleški in Velenjski grad Marjetka Herodež, Petra Mastnak
1.TRB 27 Grilova domačija Franc Oblak, Samo Železnik
1.TM 27 Muzej usnjarstva Šoštanj Tea Selič, Lidija Šuster
1.ET 17 Ogled predstavitvenega prostora ob Velenjskem jezeru in Hiša mineralov Matjaž Žerak
1.PTI 13 Ogled predstavitvenega prostora ob Velenjskem jezeru in Hiša mineralov Nada Pirnat

Zadolžitve dijakov:

Na svoji poti posnemi 4 fotografije sebe s tebi zanimivim motivom (stavba, voda, gozd …) in jih oddaj v dodeljeno nalogo pri predmetu zgodovina v Teams. V primeru neopravljene dodeljene naloge se interesna dejavnost ne prizna.

Cena strokovne ekskurzije je 4 evre (vstopnina). Dijaki bodo znesek poravnali preko položnice, ki jo bodo prejeli po pošti v mesecu juniju.

Razredniki morajo v tajništvo šole oddati seznam dijakov, na katerem označijo dijake, ki se ekskurzije iz upravičenih razlogov ne bodo udeležili, najkasneje do petka, 28. 5. 2021. Morebitne odsotnosti dijakov zaradi bolezni bomo sprejemali v tajništvu šole še na dan odhoda med 7.30  in 8.00 uro, kasnejših odpovedi ne bomo upoštevali za vračilo denarja.

Dijake opozarjamo, da se morajo na lunch pakete prijaviti sami, in sicer najkasneje do petka, 28. 5. 2021, do 10.00 ure. Lunch pakete dijakom razdelijo spremljevalci pred šolo.

Želimo vam prijetno spoznavanje naše okolice.

Petra Mastnak
dr. Nataša Meh Peer,
organizatorki dejavnosti

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660