Ekskurzija za 3. ET in 3. TM – Svet energije in Muzej Brežice

Dijake 3. ET in 3.TM obveščamo, da se bodo v ponedeljek, 11. 6. 2018, udeležili strokovne ekskurzije v Posavje. Ogledali si bodo Svet energije interaktivni multimedijski center, ki obiskovalcem omogoča potovanje v svet energije in energetike. Obiskali bodo tudi Muzej Brežice in se sprehodili v 1,5 uri skozi stalne zbirke muzeja. Od prazgodovine, rimskega časa, kmečkih uporov in reformacije, vse do 20. stoletja. Ogledali si bomo tudi znamenito baročno Viteško dvorano. Odhod bo ob 8.00 uri z avtobusne postaje Velenje. Predviden prihod v Velenje ob 15.30 uri.
Navodila in zadolžitve dijakov: Dijaki bodo dobili zadolžitve pri strokovnih modulih. Spremljevalci: Matjaž ŽERAK, univ. dipl. inž., Petra MASTNAK, prof. mag. Branko DVORŠAK, univ. dipl. inž., Zvone CENCEN, dipl. inž. Cena strokovne ekskurzije je 8 evrov (2 evra muzej+avtobus). Dijaki bodo znesek poravnali preko položnice, ki jo bodo prejeli po pošti v mesecu juniju. Razredniki morate v tajništvo šole oddati seznam dijakov, na katerem označite dijake, ki se ekskurzije iz upravičenih razlogov ne bodo udeležili, najkasneje do (četrtka, 7. 6. 2018). Morebitne odsotnosti dijakov zaradi bolezni bomo sprejemali v tajništvu šole še na dan odhoda do 7.30 ure, kasnejših odpovedi ne bomo upoštevali za vračilo denarja. Dijake opozarjamo, da se morajo na lunch pakete prijaviti sami, in sicer en delovni dan prej do 10.00 ure. Dijake opozorite, da se morajo prijaviti v tem primeru do petka, 8. 6. 2018, ker je vmes vikend. Lunch paketi bodo dostavljeni na avtobusno postajo pred odhodom.

Organizator ekskurzije: Matjaž Žerak, univ. dipl. inž.

Koordinatorka ID: Petra Mastnak, prof.

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.