Ekodan

Dijake Elektro in računalniške šole obveščamo, da imamo skladno z Letnim delovnim načrtom šole v četrtek, 22. 3. 2018, Ekodan. Aktivnosti so oproščeni dijaki 3. EL (PUD). Potek dejavnosti:
1. letniki: dijaki 1. TRA, 1. TRB, 1. TM in 1. ET
od 8.00 do 9. 35 Predavanje v veliki dvorani Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega: Podnebne spremembe (dr. Matej Ogrin, društvo CIPRA).
od 9.40 do 10.30 Malica
od 10.35 do 12.45 Čistilna akcija – posebno obvestilo za spremljevalce 1. letnikov.
2. letniki: dijaki 2. ET, 2. TRA, 2. TRB in 2. TM
od 8.00 do 9. 35 Predavanje in delavnica v veliki predavalnici Višje strokovne šole: Ravnanje z odpadki v Šaleški dolini (ga. Alenka Centrih Ocepek, podjetje PUP – Saubermacher).
od 9.40 do 10.30 Malica
od 10.35 do 12.45 Tek na stadionu in meritve dijakov/dijakinj Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec.*
*Dijaki tečejo na velenjskem stadionu na 60 in 600 metrov (primerna oblačila in obutev), po teku se bodo opravile meritve krvnega pritiska in koncentracija kisika v kapilarni krvi, prav tako bodo dijaki spoznali vaje za oživljanje in uporabo defibrilatorja na lutkah. Te storitve bodo opravile dijakinje in dijaki Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec. 3. letniki: dijaki 3. ET, 3. TRA, 3. TRB in 3. TM imajo aktivnosti na MIC ( MIC 3, 105,106):
od 8. 00 do 8.45 Osnove prve pomoči (oživljanje in defibrilator), ZD Velenje.
od 8.50 do 9. 35 Predavanje na MIC 3 o nastanku šaleških jezer, energija in ekologija (g. Zoran Pavšek).
od 9.40 do 10.30 Malica
od 10.35 do 12.45 Terensko delo: teren okoli šaleških jezer, degradacija okolja, stanje danes.
Dijaki 1. EL, 2. EL in 1. PTI (teren, predavanje v ZD Velenje):
od 8.00 do 9. 35 Aktivnosti na terenu: (sprehod z razgibavanjem) – obvezna uporaba telefona
od 9.40 do 10.30 Malica
od 10.35 do 12.15 Predavanje v ZD Velenje o nordijski hoji, zdravem življenjskem slogu in osnove prve pomoči (ga. Karmen Petek Zakošek, ZD Velenje).
4. letniki: dijaki 4. ET, 4. TRA, 4. TRB, 4. TM in 2. PTI imajo na ta dan predpreizkus poklicne mature. Začetek predpreizkusa iz slovenščine je ob 9.00 v učilnicah na Trgu mladosti v stavbi C. Dijaki se zberejo najkasneje ob 8.40 pred učilnicami (seznam učilnic bo objavljen na vhodu v stavbo C), razpored dijakov po učilnicah pa bo objavljen na dan predpreizkusa na učilnicah. Cena dejavnosti za dijake 1. letnikov znaša 1 €, za dijake 2. letnikov 2 €, za dijake 3. letnikov 4 €. Strošek bo obračunan na položnici, v mesecu aprilu. Razredniki morate v tajništvo šole oddati seznam dijakov, na katerem označite dijake, ki se dejavnosti iz opravičenih razlogov ne bodo udeležili, najkasneje do torka, 20. 3. 2018. Morebitne odsotnosti dijakov zaradi bolezni bomo sprejemali v tajništvu šole še na dan 22. 3. do 8.00 ure, kasnejših odpovedi ne bomo upoštevali za vračilo denarja. Malica: dijaki 1. in 2. letnikov imajo malico organizirano v Gaudeamusu, dijaki 3. letnikov imajo malico na MIC, dijaki 1. EL, 2. EL in 1. PTI malicajo na MIC. POMEMBNO: V okviru ekodneva poteka na šoli zbiranje odpadnega papirja. Z ekodnevom se akcija zbiranja zaključi. Na ta način želimo obeležiti interesne dejavnosti, ki so usmerjene v ekološki dan. Spremljevalci:
Zap. št. Odd. Razredniki oz. spremljevalci Št. dij.
1. 1. ET Simona DIKLIČ, prof., Matjaž ŽERAK, univ. dipl. inž. 19
2. 1. TRA Tea SELIČ, univ. dipl. muzik., Franc ŠTRAVS, univ. dipl. inž. 28
3. 1. TRB dr. Nataša MEH PEER, Gorazd PAN 27
4. 1. TM Jolanda MELANŠEK, prof., Urška KOLETNIK, univ. dipl. psihol. 24
5. 1. PTI Vlado AHTIK, inž. 18
6. 2. ET Peter VRČKOVNIK, dipl. inž. 16
7. 2. TRA Marjetka HERODEŽ, prof., Miran ZEVNIK, univ. dipl. inž. 23
8. 2. TRB Sašo GNILŠEK, prof., Tomislav NOVAK, prof. 23
9. 2. TM Franc OBLAK, prof. 21
10. 3. ET mag. Branko DVORŠAK, univ. dipl. inž., Bojana VRBNJAK, prof. 25
11. 3. TRA Beti TOMIC, prof., Nedeljko GRABANT, dipl. inž. 23
12. 3. TRB Sonja LUBEJ, prof., Lidija ŠUSTER, prof. 21
13. 3. TM Petra MASTNAK, prof., Zvone CENCEN, dipl. inž. 27
14. 1. EL mag. Janko MALOVRH, univ. dipl. inž., Primož ŠAJNA, inž. 27
15. 2. EL Nino GOLČMAN, dipl. IM in IR (UN), Jernej AVBERŠEK 26
V primeru slabega vremena se ekološke aktivnosti prestavijo.

Mojca Ošep, prof., organizatorka dejavnosti

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.