Zlati maturanti na Elektro in računalniški šoli

Tudi v tem šolskem letu smo na Elektro in računalniški šoli ponosni na zlate maturante. To so Kamil Kosi, Jaša Vid Meh Peer, Simon Strmšnik In Miha Unterlehner.

Ti dijaki niso samo šolske obveznosti – poklicno maturo zaključili z največjim številom točk, pač pa so tudi izjemne, vsestranske in uspešne osebnosti tudi v izvenšolskih dejavnostih na različnih področjih, od tehnike do umetnosti.

Kamil Kosi je v letošnjem šolskem letu postal tudi izjemen dijak Elektro in računalniške šole in izjemen dijak Šolskega centra Velenje. Tih, neopazen, vendar marljiv, vesten, v njem pa velika želja po uresničitvi sanj. Že v otroštvu so ga zanimale legokocke in sestavljanje le-teh ga je navdušilo za robotiko in tehniko na splošno. Kasneje sta ga začela zanimati računalniško modeliranje in risanje. V zadnjem času pa se navdušuje nad letalstvom, sam projektira in izdeluje modele letal in jih preizkuša. Trenutno opravlja licenco za športnega letalca. Njegova vsestranskost se tako kaže na različnih področjih in to je zlati maturant Kamil Kosi, dijak 10. generacije tehnikov mehatronike na ERŠ.  

Jaša Vid Meh Peer je izjemno prizadeven, marljiv, vesten in odgovoren dijak, saj je vsa 4 leta šolanja za elektrotehnika dosegel odličen uspeh s samimi peticami, za kar, kot pravi sam, je potrebno slediti v šoli, si zapisovati snov, sodelovati pri pouku, narediti naloge in tudi pred testom pogledati v zvezek ter se na ocenjevanje pripraviti.

Jaša zase pravi, da najraje samostojno raziskuje v svoji delavnici, ki si jo je doma dopolnil v teh 4 letih izobraževanja. Z rastjo njegovega elektrotehniškega znanja je rasla tudi delavnica, se dopolnjevala z novimi stroji in novimi projekti. Veliko njegovih idej se je uresničilo tukaj, veliko pa jih na uresničitev še čaka, saj vsaka nova ideja pomeni tudi nujo po pridobivanju novega znanja. In volje do tega Jašu nikoli ne zmanjka! Tako je v letošnjem šolskem letu postal odličnjak Elektro in računalniške šole na poklicni maturi pa dosegel največje število točk in postal zlati maturant.

Simon Strmšnik je dijak smeri elektrotehnik. Ta program je izbral, ker ga preprosto vse, kar je v povezavi z elektriko, že od nekdaj zanima. Kaj pa je lahko lepšega, če se iz hobija razvije tudi poklicna pot. Elektrotehnika je že od nekdaj eden od njegovih hobijev. Najbližje so mu elektronika, projektiranje in izdelava vezij za raznovrstne projekte ter programiranje mikrokrmilnikov. Ker je znan po svoji skromnosti, je zanimivo njegovo razmišljanje o tem, kaj mu pomeni odličen uspeh. To je zanj samo neko dejstvo, ki ga v življenju pač že vseskozi spremlja. Biti odličen v šoli mu pomeni samo, da je izpolnil tisti najvišji izmerjeni nivo znanja, ki mu ga šola lahko ponudi. Hkrati pa ga opozarja, da se bo lahko še veliko več naučil tudi sam, če bo želel biti uspešen, saj šola nikoli ne more ponuditi vsega znanja v življenju. Tega lahko ponudi le življenje samo. V vseh letih izobraževanja je dosegel odličen uspeh s samimi peticami. V letošnjem šolskem letu je Simon postal raziskovalec Elektro in računalniške šole in za konec šolanja poklicno maturo zaključili z največjim številom točk.

Miha Unterlehner je zelo vsestranska osebnost, ki ne izstopa samo po učnem uspehu, ampak tudi po tem, da je 24 ur v dnevu dosti premalo za vse njegove dejavnosti. Poleg programa elektrotehnik na  ERŠ letos zaključuje tudi vzporedno srednjo glasbeno izobraževanje na Gimnaziji Velenje. Je tudi zelo prizadeven pri folklornem društvu Koleda. Z njim zastopajo Velenje in Slovenijo po celotnem svetu. Nazadnje so gostovali v ZDA. Letos je v društvu postal novi glasbeni vodja. Kljub takšni zasedenosti je skozi vsa štiri leta šolanja obdržal odličen učni uspeh pri vseh predmetih. Ves čas je pomagal sošolcem in tudi drugim učencem ŠCV. Zelo se zavzema za predajo in ohranjanje umetnosti ter predstavitev le-te v drugačni luči. Tako je z Glasbeno šolo Frana Koruna Koželjskega izvedel projekt Stari klavir spregovori, s katerim so predstavili pianistično zgodovino Šaleške doline mladim bodočim pianistom. Hkrati je imel tudi svoj recital s člani svoje tekmovalne komorne skupine.

Poleg vsega tega sodelovanja na različnih projektih je izvedel še kar nekaj projektov na Elektro in računalniški šoli in Gimnaziji Velenje. V letošnjem šolskem letu je Miha postal vsestranska osebnost Elektro in računalniške šole, poklicno maturo pa zaključil kot zlati maturant.

Na Elektro in računalniški šoli lahko govorimo še o enem uspešnem šolskem letu, katerega zelo dobre rezultate na različni področjih potrjuje tudi uspešnost pri opravljanju poklicne mature. Glede poklicne mature je pomembno, koliko dijakov ob koncu pouka v mesecu maju izpolnjuje pogoje za pristop k maturi in koliko jih potem poklicno maturo tudi opravi. V letošnji generaciji je bilo to razmerje zelo dobro in končni dosežek, da je poklicno maturo opravilo 93,7 % dijakov potrjuje uspešnost, svoje pa so dodali še 4 zlati maturanti. Povedati je potrebno še to, da smo na področju strokovnih predmetov poklicne mature izkoristili možnost, ki je bila v tem šol. letu še izbira šole, da smo za 2. predmet, ki je pri poklicni maturi strokovni predmet, izbrali na vseh treh področjih: elektrotehniki, mehatroniki in računalništvu eksterne izpitne pole, ki so enotne na nivoju celotne Slovenije. Na ta način smo naredili dober prehod v naslednje šolsko leto, ko bo 2. predmet poklicne mature eksteren za vsa področja.

Simon Konečnik,
ravnatelj in sodelavci ERŠ

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.