Prometna vzgoja za 2. letnike

Šolski center Velenje in Avto šola Antlej organizirata 7 ur interesnih dejavnosti na temo Prometna vzgoja in etika v cestnem prometu za 2. letnike šol ŠCV. Program se bo odvijal v sejni dvorani Mestne občine Velenje in v učilnici Avto šole ANTLEJ v stavbi »farmina«, Trg mladosti 6. (tretje nadstropje – desno) ob sredah po naslednjem urniku:
- 2. TRA 23 dijakov 26. 10. 2016 - 2. ET 28 dijakov 9. 11. 2016 - 2. TRB 22 dijakov 16. 11. 2016 - 2. EL 20 dijakov 23. 11. 2016 - 2. TM 26 dijakov 30. 11. 2016 PROGRAM Dijaki se zberejo ob 8.00 uri pred glavnim vhodom v šolo. V spremstvu učitelja, ki ima v oddelku prvo uro pouk, gredo v sejno dvorano mestne občine Velenje. 8.15 – 9.45 SEJNA DVORANA MESTNE OBČINE VELENJE Policist PP Velenje 1. in 2. ura - Delo policistov. - Mladoletniško prestopništvo: vandalizem, droge in nasilje (po programu Medobčinske LAS). - Mladi v prometu.   Ob 9.45 uri prevzame dijake predavatelj Avtošole ANTLEJ. 3. ura - Poznavanje motornega vozila in mehanski vidiki povezani s prometno varnostjo. - Luči, pnevmatike, zavore, sklopka … 10.30 – 11.00 GLAVNI ODMOR   11.00 – 14.15 Prometna vzgoja in vedenje v cestnem prometu 4. ura - Kategorije motornih vozil. - Postopek pridobitve vozniškega dovoljenja - Usposabljanje in vožnja s spremljevalcem (starostni pogoji 16 let in 6 mesecev) 5. ura - Udeleženci v prometu s povečano pozornostjo: pešci, kolesarji in mopedisti. 6. ura - Pravila o varnosti cestnega prometa s poudarkom na pravila vožnje v križiščih. 7. ura - Prometni znaki: znaki za nevarnost, znaki za izrecne odredbe, obvestila, semaforji in znaki policistov. - Preizkus znanja - testiranje za nagradno vožnjo po poligonu. Za najboljše reševalce testov bo na koncu vseh predavanj organizirana vožnja z avtomobili v spremstvu inštruktorjev na poligonu varne vožnje.

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.