Obvestilo ob začetku pouka

Drage dijakinje in dijaki, spoštovani starši! Vstopamo v novo šolsko leto 2021/2022, ki bo še naprej prilagojeno epidemiološkim razmeram. Pouk v šolskem letu 2021/2022 bomo šole izvajale po modelu B, kar pomeni, da se s 1. 9. 2020 pouk v šoli začne za vse dijake, vendar upoštevajoč omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. Urnik za vaš oddelek lahko preverite v eAsistentu. Pri tem bomo v sredo, 1. 9. 2021, imeli prvi dve uri pouk z razredniki in če bo pri tem prišlo do spremembe prostora, vas bomo o tem obvestili. Ministrica, pristojna za izobraževanje, nas je v okrožnici dne 27. 8. 2021 obvestila, da je Vlada RS sprejela Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu, s katerim se zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 določajo začasni pogoji za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu in način preverjanja njihovega izpolnjevanja. Za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu morajo pogoj PCT (prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja) izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo delo v vzgojno izobraževalnih ustanovah, kakor tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let. Pogoj PCT dokazujejo z dokazili, določenimi v Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21 z dne 13. 8. 2021).
Za dijake se v skladu z uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 izvaja samotestiranje. Dijaki izvedete samotestiranje doma enkrat tedensko, teste za samotestiranje pa enkrat mesečno prevzamete v lekarni s svojo zdravstveno izkaznico (v kompletu za en mesec dobite 5 antigenskih testov). V primeru pozitivnega rezultata testa se obrnete na osebnega zdravnika, ki vas bo napotil na testiranje PCR in do testiranja ostanete doma ter o tem obvestite svojega razrednika. Doma ostanete preventivno do rezultatov testiranja, prav tako tudi v primeru slabega počutja ali bližnjega dolgotrajnejšega stika z okuženo osebo. Odlok predpisuje tudi obvezno uporabo obraznih mask v vseh notranjih prostorih, razen pri pouku športne vzgoje. Pouk bo potekal, kolikor je to možno, v matičnih učilnicah, razen pri praktičnem pouku in ostalih delih predmetnika, ki imajo specializirano učilnico, ter pri športni vzgoji. V teh prostorih bomo med menjavo skupin skupaj poskrbeli za zračenje in razkuževanje. Ob tem bomo skupaj skrbeli tudi za upoštevanje vseh dosedanjih priporočil in ukrepov: razkuževanje rok, vzdrževanje medosebne razdalje, pogosto zračenje prostorov, izogibanje gneči na hodniku … Šola lahko izvaja tudi druge dejavnosti v okviru interesnih dejavnosti zunaj šolskih prostorov, vendar moramo pri tem upoštevati aktualne ukrepe in zahteve ustanov, ki jih bomo obiskali, ter seveda prevoznika. Kolikor bo mogoče, bomo v živo izvajali tudi govorilne ure za starše in roditeljske sestanke, pri čemer prosim upoštevajte, da je pogoj za vstop v šolo izpolnjen pogoj PCT in obrazna maska, ter da z razumevanjem sprejmete tudi zahtevo po evidentiranju obiskovalcev. V kolikor se bodo razmere zaostrile, bomo le-te izvajali na daljavo. Drage dijakinje in dijaki. Veseli smo, da se bomo ponovno srečali v šolskih klopeh. Skupaj si prizadevajmo, da bo šolsko leto v čim večji meri potekalo v šolskih prostorih, saj si tega tudi želimo. Zato pa se potrudimo in upoštevajmo ukrepe ter si pomagajmo. Vsem skupaj želim uspešno šolsko leto 2021/22.   Lepo vas pozdravljam.

Simon Konečnik, ravnatelj ERŠ

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.