Evropske statistične igre – zlato priznanje za dijaka ERŠ

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) je v sodelovanju s Statističnim društvom Slovenije v šolskem letu 2020/21 organiziral 4. Evropske statistične igre. V kategoriji A, kjer tekmujejo dijaki zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja (približna starost 16–18 let oz. 19 let), sta se dijaka 3. TM oddelka Luka Knapič in Dejan Mežnarc uvrstila na državno raven tekmovanja. Med seboj tekmujejo ekipe dijakov. V posamezni ekipi so lahko največ trije dijaki.   Med 36 ekipami iz vse Slovenije sta, po oceni strokovne komisije, zasedla šesto mesto  in zlato priznanje. Tekmovalci so dobili datoteko s podatki in morali so narediti raziskovalno nalogo. Datoteka je vsebovala obsežnejši podatkovni niz na ravni statističnih regij in nekoliko manj obsežni niz podatkov po občinah. Končni izdelek je bilo potrebno pripraviti v obliki prosojnic oz. predstavitve v programu Powerpoint. Letošnja tema so bili statistični podatki s področja okolja za statistične regije od leta 2015 do 2019. Če naštejem samo nekaj področij, ki so bila podana: odpadki, načrpana in porabljena voda, količina odpadne vode, količina načrpane vode, količina porabljene vode, podatki o namakalnih zemljiščih in  količina vode za namakanje, sredstva, ki so bila namenjena za investicije v okolje. Dijaka sta si izbrala za osrednjo temo svoje naloge VODO. Mentorica ekipi je bila Biserka Ledinšek. Sonaj Lubej pa lektorirala prosojnice predstavitve.
Vsako leto sem  ob pregledu podanih podatkovnih nizov za statistične regije in za občine presenečena, kateri podatki se vse beležijo. Na primer: o količini skupne porabljene vode iz javnega vodovoda in potem še delitev naprej na porabo gospodinjstev in na porabo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih. Ali količina nevarnih odpadkov, ki se razdeli še na nevarne komunalne odpadke in nevarne odpadke v proizvodnih in storitvenih dejavnostih in še in še. Teh podatkov je res veliko in tekmovalci se morajo resnično poglobiti v tabele, da si določijo področje, ki ga bodo predstavili, katere izračune bodo naredili iz podatkov, na kakšen način bodo podatke in rezultate grafično predstavili in jih razložili. Luka Knapič, Dejan Mežnarc »Na 4. Evropskih statističnih igrah sva prijela zlato priznanje. Tekmovanje je v celoti potekalo preko interneta. V prvem krogu so bila postavljena vprašanja v zvezi s pojmi iz statistike, statistične naloge ter iskanje podatkov iz statističnih baz. Na državni ravni sva dobila kup neurejenih podatkov z raznih področij na temo varovanja okolja. Midva sva si izbrala podatke v povezavi z vodovodom in kanalizacijskimi omrežji, ker so bili najbolj obsežni in so se nama zdeli najlažji za interpretacijo. Na to temo sva si  zastavila hipoteze, podatke sva analizirala in jih oblikovala v grafe s pomočjo Pythona, Excela in Datawrapperja. Z obdelanimi podatki sva zaključila hipoteze. Za izdelavo naloge sva potrebovala približno teden dni.» Čestitke!

Biserka Ledinšek

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.