Razpis srednješolskega natečaja za najboljši haiku

Šestnajsti natečaj v slovenskem jeziku
Petnajsti natečaj v angleškem jeziku
Osmi natečaj v španskem jeziku
Šesti natečaj v italijanskem in francoskem jeziku
Peti natečaj v nemškem jeziku

Spoštovane mentorice in mentorji!

Letos ostaja sprememba glede datuma, rok za pošiljanje haikujev je 19. november 2015 in ne december, kot je bilo prejšnja leta. Za vsak tuji jezik je odprt poseben elektronski naslov, pripravili smo tudi poseben obrazec, v katerega je potrebno vpisati haikuje v tujem jeziku in prevode v slovenščino. Obrazec je dostopen na spletnem naslovu: http://www.gimvic.org/projekti/haiku/

Gimnazija Vič in Cankarjev dom razpisujeta srednješolski natečaj za najboljši haiku v slovenskem, angleškem, španskem, italijanskem, francoskem in nemškem jeziku.

Pogoji natečaja :

Dijaki lahko sodelujejo na vseh natečajih, vendar morajo biti haikuji za vsak natečaj originalni (nekdo, ki sodeluje na natečaju v slovenskem jeziku, ne more hkrati sodelovati s prevodi na natečaju v angleškem ali španskem jeziku ali obratno). Avtor je lahko le posameznik, haikujev, ki jih napišeta dva ali več avtorjev, ne bomo upoštevali.

Posameznik lahko pošlje največ pet še neobjavljenih haikujev. Oblika pesmi – trije verzi (po 5, 7, 5 zlogov) je priporočljiva, ni pa obvezna. Tematika je svobodna: trenutek, “slika”, podoba iz življenja srednješolcev, narave ali drugo ...

Izbrane haikuje naj šole, učitelji ali dijaki sami pošljejo v štirih enakih izvodih (na listih A4-formata) označenih s šifro, najkasneje do četrtka, 19. novembra 2015 na naslov:

Gimnazija Vič, Ljubljana, Tržaška cesta 72, 1000 Ljubljana, s pripisom “za haiku natečaj-slov. (ali ang. ali špa. ali ita. ali fra. ali nem.)”.

Pri natečajih v tujih jezikih poleg originalov pošljite tudi prevod v slovenščino. V pošiljki naj bo tudi zaprta kuverta, v kateri naj bo peta kopija (tudi na listu A4) z naslednjimi podatki o avtorju:šifra, ime in priimek, datum rojstva, razred, ime in priimek mentorja/mentorice, e-naslov mentorja/mentorice, šola in naslov šole, e-naslov . (Poglejte primer na: http://www.gimvic.org/projekti/haiku/)

Peto kopijo pošljite tudi v elektronski obliki na naslove:

 

Za natečaj v slovenskem jeziku : haiku.slj@gimvic.org

Za natečaj v angleškem jeziku: haiku.anj@gimvic.org

Za natečaj v španskem jeziku: haiku.spj@gimvic.org

Za natečaj v francoskem jeziku: haiku.frj@gimvic.org

Za natečaj v italijanskem jeziku: haiku.itj@gimvic.org

Za natečaj v nemškem jeziku: haiku.nej@gimvic.org

V polje » Zadeva« vpišite svojo šifro, ime šole in ime mentorja (če pošiljate za več dijakov).

Če mentorji pošljete haikuje več dijakov, naj bodo na 5. kopiji poleg imen in priimkov nujno tudi haikuji posameznih dijakov, saj se na ta način izognemo morebitni zamenjavi.

Pošiljki ni potrebno prilagati kuverte z znamko in naslovom, saj bodo imena nagrajenih in datum zaključne prireditve objavljeni na spletni strani: http://www.gimvic.org/projekti/haiku/

Zaključna prireditev, recital in podelitev priznanj ter nagrad bo potekala v Cankarjevem domu v okviru prireditve Transgeneracije 2016.

Udeleženci natečaja se odpovejo materialnim pravicam, to pomeni, da ne bodo dobili honorarja za objavo pesmi v zborniku. Seveda pa obdržijo vse avtorske in moralne pravice.

Strokovna žirija bo podelila več nagrad. V posebni zbirki bodo poleg nagrajenih objavljeni tudi vsi dobri haikuji vseh udeležencev natečaja.

Vabilo za zaključno prireditev, ki bo 5. 4. 2016, ob 17. uri; na kateri bomo razglasili najboljše, predstavili zbornik in podelili nagrade, bomo objavili do 10. marca 2016 na spletni strani: http://www.gimvic.org/projekti/haiku/

Za tiste, ki bi radi zvedeli več o pisanju in zakonitostih haikuja, priporočamo 20.-21. številko revije Apokalipsa, kjer je poleg teoretičnih besedil tudi izbor japonskih, slovenskih in drugih svetovno znanih haiku pesnikov. Predvsem pa priporočamo številke revije "Slovenščina v šoli" 2/3 in 5/6 iz leta 2003, kjer sta članka o pisanju haikuja. Nekaj podatkov o haikuju in dosedanjih nagrajencih je tudi na spletni strani Gimnazije Vič: http://www.gimvic.org/projekti/haiku/

Nekaj dodatnih navodil:

- pesmi naj ne bodo daljše od 20 zlogov;

- zapis naj bo enoten: če se prvi verz začne z malo začetnico, na koncu zadnjega verza praviloma ni ločila; če se prvi verz začne z veliko začetnico, naj bo na koncu pesmi ločilo;

- popravite, če vam program vsako novo vrstico začne z veliko začetnico;

- naslovi haikujev so odveč;

- če šola ali posameznik sodeluje na natečajih v različnih jezikih, naj bodo haikuji za posamezen natečaj v posebni kuverti.

Z razpisom natečaja želimo spodbuditi pesniško ustvarjalnost srednješolske mladine in jim dati možnost medsebojnega spoznavanja ter javnega predstavljanja.

Za kakršnekoli dodatne informacije o natečaju, pisanju haikujev (seveda so dobrodošli tudi vaši predlogi) lahko pišete na naslov: edin.saracevic@guest.arnes.si

V Ljubljani, 7. 10. 2015

Koordinator natečaja:
mag. Edin Saračević

Ravnateljica:
mag. Alenka Krapež

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.