srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Magnetna puška

Področje: tehniške vede

Šola: ŠCV, Elektro in računalniška šola

Avtorji: Lovro Brdnik, Klemen Hleb

Mentorji: Matjaž Žerak

Nagrade: Naloga je prejela na regijskem tekmovanju Srebrno priznanje
                Naloga je prejela na državnem tekmovanju Bronasto priznanje.

Raziskovalna naloga temelji na raziskavi, kako vplivata postavitev in oblika tuljave na silo, ki deluje na izstrelek med potovanjem po cevi, na kateri se nahaja tuljava. V nalogi so izmerjene različne sile v programu FEMM, glede na lego, višino in dolžino tuljave. Prav tako smo raziskali, kako vpliva dolžina izstrelka na silo, ki deluje na izstrelek. Poleg dolžine izstrelka je raziskan tudi vpliv premera izstrelka za silo, ki deluje na izstrelek. 
Z raziskavo smo hoteli ugotoviti, kje v tuljavi in s katero izvedbo tuljave bi dosegli največjo silo in s tem tudi pospešek projektila, hkrati pa tudi optimalni izkoristek tuljave zaradi oblike glede na ovoje in tok.
V raziskovalni nalogi smo prav tako izdelali tuljavo, ki nam služi kot vir realnih podatkov sil, ki delujejo na izstrelek pri raznih odmikih izstrelka iz centra tuljave.
Prav tako smo raziskali, kakšni so vplivi na izstrelek v realni tuljavi. Izmerili smo silo na določenih mestih v tuljavi, da smo videli, kako se realen izdelek primerja z meritvami, ki smo jih dobili v programu FEMM.
S pomočjo raziskave se tudi lahko ugotovi optimalna točka, kjer naj se tok skozi tuljavo prekine, da magnetna sila ne zavira, ampak samo pospešuje izstrelek.
V raziskavi je opisano, kako je mogoče same ugotovitve vpeljati v izdelavo naprednega orožja, ki za delovanje ne potrebuje smodnika oz. eksplozivne nevarne zmesi.
Opisali smo samo sestavo in možen zgled magnetne puške.
Natančno je opisana merilna metoda, ki smo jo opravili v programu FEMM.
Sama raziskovalna naloga je bogata s tabelami in rezultati opravljenih meritev.

Raziskovalna naloga (PDF)

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660