srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Filmska in animacijska predstavitev šole

Med odmevnejše projekte v prihajajočem šol. letu načrtujemo tudi multimedijsko animacijo pročelja naše šole. Z dijaki načrtujemo izdelavo filmov in animacij, ki jih bomo v večernem času projicirali na fasado šole. V aktivnostih bo sodelovala Mestna občina Velenje in Festival Velenje, prav tako bomo v sodelovanje vključili zunanjega izvajalca za najem opreme. V aktivnosti bomo povabili tudi ostale šole Šolskega centra Velenje s ciljem, da se promoviramo tudi na ta način.

Preberi več

Kreativni generator

V šol. letu 2015/16 smo se kot partnerji priključili  inovacijskemu projektu z Gimnazijo Celje Center. Ob obstoječih raziskovalnih tekmovanjih (Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline, Mladi za Celje) želimo na regijski ravni razviti model vzporednega natečaja, ki bi mlade spodbujal h kreativnemu izboru raziskovalnih tem s konkretnimi raziskovalnimi cilji (storitvami ali izdelki) in ki bi svojo oporo našel v realnem okolju. Projekt želi ponuditi tudi možnosti za lažje študijsko in poklicno usmerjanje mladih ter usmerjanje in krepitev regijskih štipendijskih shem. 

V šol. letu 2016/17 bomo v ta model vključili 6 raziskovalnih nalog, ki so bile preko obeh gibanj že izdelane in javno predstavljene ter so se uvrstile tudi na državni nivo tekmovanja. V tej fazi smo na nivoju šol, kjer so raziskovalne naloge nastale, izbrali naloge, ki smo jih prepoznali kot perspektivne za nadaljnji tehnološki razvoj in/ali implementacijo na trg.

Pomembne informacije in spremljava sprotnega dogajanja na projektu je vidna na spletnem portalu www.kreativni-generator.si.

S strani ERŠ v projektu sodelujejo Simon Konečnik, Robi Pritržnik in Islam Mušić.

Preberi več

Kako izboljšati sodelovanje med osnovnimi, srednjimi in višjimi strokovnimi šolami?

V okviru inovacijskih projektov nadaljujemo z aktivnostmi lani začetega projekta sodelovanj učiteljev in ravnateljev med osnovnimi, srednjimi ter višjimi šolami. Aktivnosti sodelovanja bomo nadaljevali preko senčenj, ki bodo zajemale učitelje, svetovalne delavce in ravnatelje.

Temeljni cilj projekta je izboljšati kakovost sodelovanja med različnimi stopnjami izobraževanja. Cilj inovacijskega projekta je povečati možnost za sodelovanje učiteljev in predavateljev na vertikalni poti izobraževanja, kjer nas spremlja mnenje, da ni dovolj izkoriščen vidik pedagoškega in didaktičnega sodelovanja. Letošnji cilj je tudi na tem področju vključiti vse osnovne šole na območju MO Velenje z vsemi srednjimi šolami ŠC Velenje. Sodelovanje članov temelji na prostovoljnosti.

Vodja inovacijskega projekta je Simon Konečnik.

Preberi več

ECVET Matrika kompetenc pri mobilnosti

Namen projekta mobilnosti je, da dijaki – udeleženci mobilnosti – opravijo enomesečno praktično usposabljanje z delom v podjetjih v tujini v različnih državah EU. Pridobljene kompetence, znanja in spretnosti bomo dijakom po opravljeni mobilnosti na podlagi matrike kompetenc (seznama programa dela in pridobljenih kompetenc v tujini oz. opisom učnih izidov, njihovega potrjevanja in priznavanja) priznali kot sestavni del učnih obveznosti skladno z zahtevami učnih programov vsakega od udeležencev mobilnosti.

Načrtujemo, da bomo v projekt vključili vsaj 12 dijakov 3. letnikov srednjega strokovnega izobraževanja. Načrtujemo, da izvedemo delovno prakso v Valletti na Malti v mesecu aprilu (za tehnike računalništva) in v Leipzigu v Nemčiji v mesecu januarju (za elektrotehnike in tehnike mehatronike). Operativno bosta v projektu sodelovala Miran Zevnik in mag. Janko Malovrh, vodja projekta pa je Miran Papež.

Preberi več

Podjetniške ideje – Start up

V šol. letu 2016/17 bomo izvajali krožek podjetništva s poudarkom na iskanju in realizaciji idej. Sodelovali bomo z Ustvarjalnikom, pospeševalnikom mladinskega podjetništva, ki bo predstavljal iztočnico za Start up vikende, kjer bomo sodelovali z našimi dijaki. Cilj krožka Start up je, da se dijaki ukvarjajo z neposredno podjetniško prakso, kjer bodo v timu in na podlagi svojih znanj ter veščin izoblikovali lastno poslovno idejo. Že v prejšnjem šol. letu smo poglobili sodelovanje s Podjetniškim centrom Standard, kjer bodo našim dijakom na podjetniški poti pomagali tudi mentorji s svetovanjem in dijakom omogočili prostore za razvoj ideje.

Krožek Start up se bo odvijal v Podjetniškem centru Standard v sodelovanju z Ustvarjalnikom.

Krožek Start up bo vodil Islam Mušić, prav tako sodelovanje z Ustvarjalnikom in organizacijo Start up vikendov.

Preberi več

Srečno do četrtega letnika

V šol. letu 2016/17 začenjamo z novim inovacijskim projektom, katerega cilj je zmanjšati osip; predvsem v prvih letnikih SSI programov. V ta namen bomo najprej pregledali obstoječe načine delovanja v učno-vzgojnem procesu, identificirali tiste, ki vodijo, pripomorejo k slabemu učnemu uspehu in posledično k osipu, poiskali ustreznejše strategije, metode in načine delovanja in jih uporabili v učno–vzgojnem procesu.

Planirane dejavnosti:

 • določitev ustrezne razporeditve ocenjevanja znanja tekom šolskega leta;
 • dodatno (kontinuirano) izobraževanje dijakov, staršev in učiteljev (večkrat med šolskim letom z ugotavljanjem učinkov izobraževanja);
 • metode učenja, identifikacija potencialnih osipnikov, spremljanje le-teh;
 • priprava dijakov, da si izdelajo načrt učenja;
 • spodbujanje dijakov za branje literature s področja učinkovitega učenja.

Vodja inovacijskega projekta je Urška Koletnik.

Preberi več

Izobraževanje dijakov iz držav zahodnega Balkana

Na ŠC Velenje bomo v šolskem letu 2016/17 v različnih programih srednjega strokovnega izobraževanja izobraževali 11 dijakov iz Srbije ter 5 dijakov iz Bosne in Hercegovine.

Na Elektro in računalniški šoli se bodo kot novinci izobraževali:

 • 1 dijakinja v programu Tehnik računalništva – 1. TRA (Čačak),
 • 2 dijaka v programu Tehnik mehatronike – 2. TM (Valjevo),
 • 2 dijaka v programu Tehnik računalništva – 3. TRB (Tešanj),
 • 1 dijak v programu Elektrotehnik – 3. ET (Čačak).

Preostali dijaki:

 • 3 dijaki ponavljajo v programu Tehnik mehatronike  – 3. TM (2 Valjevo in 1 Tešanj),
 • 4 dijaki v programu Tehnik mehatronike – 4. TM (Valjevo),
 • 2 dijaka v programu Tehnik mehatronike – 4. TM (Tešanj),
 • 1 dijak v programu Tehnik računalništva – 4. TRB (Čačak).

Vseh dijakov, ki se izobražujejo v tem šol. letu preko projekta je 16 (od tega je 6 novincev in 3 dijaki ponavljajo).

Projekt smo pridobili na Javnem razpisu za sofinanciranje tehniškega izobraževanja dijakov iz držav zahodnega Balkana v Sloveniji od šolskega leta 2013/14, 2014/15, 2015/16 in 2016/17 do zaključka izobraževanja, ki ga je razpisal javni sklad RS za razvoj kadrov.

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660