srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Mapa učnih dosežkov

Naši dijaki ob strokovni podpori ravnatelja in razrednikov vodijo mapo učnih dosežkov. V mapo vlagajo vsa dokazila o formalno in neformalno pridobljenih znanjih, ki jih pridobijo v šoli ali izven nje, vodijo Europass življenjepise, si shranjujejo pomembne fotografije, refleksije in ostale dokumente, po izboru in presoji posameznika.

Mapo vodijo in urejajo dijaki sami. Mapa je lahko v papirni ali v elektronski obliki. Prva znanja o vodenju mape učnih dosežkov dobijo dijaki na izobraževanju, ki ga za dijake izvedemo na začetku njihovega srednješolskega izobraževanja. Razredniki spremljajo in vzpodbujajo dijake, da dijaki mape zares vodijo. Odgovornost za vodenje mape pa prevzame vsak dijak sam.

Vsebovani dokumenti, ki jih dijak pridobi v šoli ali izven nje (pohvale, priznanja, potrdila, priporočila, refleksije, mnenja …), mu bodo v pomoč pri ustvarjanju poklicne kariere, lažji uveljavitvi svojih dosežkov v družbi, za spremljanje osebnostne rasti in motivacijo pri tem.

Zakaj je vredno voditi svojo mapo dosežkov?

Na to vprašanje vam bo odgovorila in morda vzpodbudila raziskovalna naloga na to temo.


Video o mapi učnih dosežkov


Aktualni dokumenti mape učnih dosežkov

Mapa učnih dosežkov
Predloga za Europass življenjepis
Navodila za izpolnjevanje Europass življenjepisa

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660