srssssersssdgimvssmicdsd

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev je kot organ šole oblikovan Svet staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek svojega predstavnika.

Svet staršev:

– predlaga nadstandardne programe,
– sodeluje pri pravilih šolskega reda in posreduje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo,
– samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno-izobraževalnega dela in projekte,
– svet staršev se lahko poveže v lokalne aktive svetov staršev,
– izvoli predstavnika v svet Šolskega centra Velenje ter
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

Predsednik sveta staršev je Benjamin Hlastan, člani sveta staršev v šolskem letu 2016/2017 pa so:

Ime in priimek Ulica Kraj Oddelek
Ga. Mateja FAJON CVETKOVIĆ
041 836 530
mateja.fajon@gmail.comNadomestna članica:
Ga. Helena JEZERNIK TRIPLAT
041 334 031
helena.jezernik@gmail.com
Kardeljev trg 11

 

 

Ulica 3. julija 6

3320 VELENJE

 

 

3320 VELENJE

1. ET
Ga. Judita Štitić
040 211 972
judita.stitic@gmail.comNadomestna članica:
Ga. Karmen PONGRAC
041 344 877
karmenpongrac@gmail.com
Šercerjeva 20

 

 

Kersnikova 13

3320 VELENJE

 

 

3320 VELENJE

1. TRA
Ga. Anja GORIŠEK
031 524 739
anja.gorisek@siol.netNadomestni član:
G. Ciril VUZEM
041 857 276
cvuzem@gmail.com
Prelska 28

 

 

Paka pri Velenju 41

3320 VELENJE

 

 

3320 VELENJE

1. TRB
Ga. Daliborka RADIVOJEVIĆ
040 795 159
Jenkova 27 3320 VELENJE 1. TM
Ga. Ksenja Grašič
041 208 077
ksenja.grasic@gmail.com
Škale 85 c 3320 VELENJE 1. PTI
Ga. Marjanca AUBERŠEK
031 534 002
marjanca.aubersek@gmail.comNadomestna članica:
Ga. Damjana AUBERŠEK
040 687 172
Paški Kozjak 34

 

 

Plešivec 17

3320 VELENJE

 

 

3320 VELENJE

1. EL
Ga. Sabina DOBNIK
sabina.dobnik@gmail.com
041
476 124
Laze 42 A 3320 VELENJE 2. ET
G. Andrej NOVAK
031 829 217
andrej.novak.cimo@gmail.com
Levstikova 21 3325 ŠOŠTANJ 2. TRA
Ga. Irma PEČEČNIK
(podpredsednica)
031 547 201
irma.pececnik@gmail.com
Gozdarska c. 19 2382 MISLINJA 2. TRB
Ga. Petra ZLATAR
031 792 338
petra.zlatar@gmail.com
Šalek 105 3320 VELENJE 2. TM
Ga. Javorka GVOZDEN
041 456 707
javorkagvozden066@gmail.com
Klanc 50 3204 DOBRNA 2. PTI
Ga. Mateja PAVŠE DJERDJI
051 625 670
mateja.kot37@gmail.com
Cesta Simona Blatnika 1 3320 VELENJE 2. EL
Ga. Sonja GLAŽER
041 378 719
sonja.glazer@velenje.si
Partizanska c. 66 3320 VELENJE 3. ET
G. Benjamin HLASTAN
(predsednik)
041 362 508
benjamin.hlastan@siol.netNadomestna članica:
Ga. Diana SOBOČAN
041 594 246
diana.sobocan@siol.net
Iršičeva ul. 7

 

 

Šaleška c. 16

2380 SLOVENJ GRADEC

 

 

3320 VELENJE

3. TRA
G. Borut RAMŠAK
041 269 441
turob1@yahoo.com
Skorno 21 3327 ŠMARTNO OB PAKI 3. TRB
Ga. Majda MIHELEC
070 895 199
mmihelec@gmail.com
Ljubljanska c. 11 F 3320 VELENJE 3. TM
Ga. Vesna MIKLAVC
041 538 500
herman.miklavc@siol.net
Florjan 33 3342 GORNJI GRAD 3. EL
G. Anton PODPEČAN
051 644 833
tone.podpecan@gmail.com
Bevče 31 3320 VELENJE 4. ET
G. Mihael GORENŠEK
041 661 001
mihael.gorensek@siol.net
Mislinjska Dobrava 80a 2381 PODGORJE

PRI SLOVENJ GRADCU

4. TRA
G. Matjaž LEKŠE
030 609 505
matjaz.lekse@gmail.com
Ob gozdu 22 2382 MISLINJA 4. TRB
Ga. Romana SLEMENŠEK
051 600 794
nana.slemensek@gmail.com
Šmarška 16 3320 VELENJE 4. TM

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660