srssersssdgimvssmicdsd

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev je kot organ šole oblikovan Svet staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek svojega predstavnika.

Svet staršev:

– predlaga nadstandardne programe,
– sodeluje pri pravilih šolskega reda in posreduje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo,
– samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno-izobraževalnega dela in projekte,
– svet staršev se lahko poveže v lokalne aktive svetov staršev,
– izvoli predstavnika v svet Šolskega centra Velenje ter
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

Predsednik sveta staršev je Benjamin Hlastan, člani sveta staršev v šolskem letu 2017/2018 pa so:

Ime in priimek Elektronski naslov Oddelek
Ksenija TEPEJ ŠPITAL ksenija.spital@artes.si 1. ET
Ga. Sonja KOTNIK kotnik217@gmail.com 1. TRA
Darja HUDEJ darja.hudej@gorenje.com 1. TRB
Brigita OBREZ

Nadomestna članica:
Željka GABER

brigita.basic@siol.net

zeljka@amis.net

1. TM
1. PTI
Nedreta MRKALJEVIĆ nedretamrkaljevic@gmail.com 1. EL
Helena JEZERNIK TRIPLAT helena.jezernik@gmail.com 2. ET
Hajrudin HALILOVIĆ

Nadomestna članica:
Karmen PONGRAC

mhmh93@gmail.com

karmenpongrac@gmail.com

2. TRA
Anja GORIŠEK anja.gorisek@siol.net 2. TRB
Taja PEJOVNIK taja.pjong@gmail.com 2. TM
Ksenja Grašič ksenja.grasic@gmail.com 2. PTI
Marjanca AUBERŠEK

Nadomestna članica:
Damjana AUBERŠEK

marjanca.aubersek@gmail.com

damjana.aubersek@gmail.com

2. EL
Sabina DOBNIK sabina.dobnik@gmail.com 3. ET
Andrej NOVAK andrej.novak.cimo@gmail.com 3. TRA
Irma PEČEČNIK, podpredsednica irma.pececnik@gmail.com 3. TRB
Iwona Ewa KOSI iwonaewa.kosi@gmail.com 3. TM
Mateja PAVŠE DJERDJI mateja.kot37@gmail.com 3. EL
Sonja GLAŽER sonja.glazer@velenje.si 4. ET
Benjamin HLASTAN, predsednik

Nadomestna članica:
Diana SOBOČAN

benjamin.hlastan@gmail.com

diana.sobocan@siol.net

4. TRA
Borut RAMŠAK turob1@yahoo.com 4. TRB
Majda MIHELEC mmihelec@gmail.com 4. TM

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660