srssssersssdgimvssmicdsd

Programi

V šolskem letu 2016/17 bomo izobraževali za naslednje programe:

Elektrotehnik / elektrotehnica
Tehnik / tehnica računalništva
Tehnik / tehnica mehatronike
Elektrikar / električarka
Elektrotehnik / elektrotehnica PTI

Skupaj s Strojno šolo izvajamo programa Mehatronik operater in Pomočnik v tehnoloških procesih, ki sta matično umeščena na Strojno šolo.

Kaj prinašajo novi programi?

Novi programi poleg spremembe prinašajo tudi številne novosti v izvajanju izobraževalnega procesa. Bistvena novost novih programov je, da so le-ti naročeni. »Naročilnico« za izobraževalni program predstavljajo poklicni standardi, v katerem se nahaja ves potreben popis del in nalog, ki jih mora udeleženec izobraževanja usvojiti tekom izvedbe izobraževalnega procesa.

Za izvedbo izobraževalnega procesa je po novem poleg šole odgovoren tudi delodajalec.

Sestavine vzgojno-izobraževalnega procesa:

poklicna izobrazba

Modul predstavlja zaključeno celoto znanj na strokovnem področju. Znanja strokovne teorije in praktičnega pouka se povezujejo znotraj ene celote z vsebovanostjo znanj iz splošnih predmetov.V novih programih uvajamo praktično usposabljanje z delom (PUD), ki se izvaja v podjetju ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih. Obseg PUD-a za različne vrste srednješolskih izobraževanj:

•    4-letno srednje strokovno izobraževanje (4 tedne),
•    3-letno srednje poklicno izobraževanje (24 tednov),
•    2-letno poklicno tehniško izobraževanje (2 tedna).

Izvedba izobraževalnega procesa vsebuje tudi odprti kurikul, kar pomeni, da lahko po programu do 20 % vseh vsebin šola izvede za potrebe delodajalcev v regionalnem okolju.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660