srssersssdgimvssmicdsd

Zdravstvena vzgoja za dijake 2. letnikov

Dijake spodaj navedenih oddelkov obveščamo, da bodo v okviru interesnih dejavnosti potekala predavanja iz področja Zdravstvena vzgoja s tečajem prve pomoči po naslednjem razporedu:

– 2. TRA            25 dijakov                23. 10. – 25. 10. 2017
– 2. TRB            23 dijakov                13. 11. – 15. 11. 2017
– 2. ET              16 dijakov                20. 11. – 22. 11. 2017
– 2. TM             21 dijakov                11. 12. – 13. 12. 2017
– 2. EL             26 dijakov                 18. 12., 20. 12. in 21. 12. 2017

Zdravstvena vzgoja s tečajem prve pomoči bo potekala v prostorih Zdravstvenega doma Velenje v učilnici Zdravstvene vzgoje (novi del II. nadstropje, predavalnica št. 1) v času od 800 – 1345. Dijaki morajo prinesti s sabo zvezek in pisalo. Predavanja bo izvajala mag. Karmen Petek Zakošek.

Dijake prvi dan spremlja razrednik oz. učitelj, ki ima 1. uro pri njih pouk (skladno z dogovorom med razrednikom in učiteljem) do predavalnice št. 1 v Zdravstvenem domu Velenje, kjer jih bo čakala predavateljica.

Dijaki, ki imajo v teh dneh pouk na MIC-u, imajo malico prestavljeno v Gaudeamus na Trg mladosti.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660