srssssersssdgimvssmicdsd

Poklicna matura 2016 / 2017

Dijaki zaključijo srednje strokovno izobraževanje in poklicno-tehniško izobraževanje s poklicno maturo. Poklicno maturo sestavljajo 4 predmeti:

– slovenščina,
– strokovnoteoretični predmet,
– tuji jezik ali matematika (po izbiri dijaka),
– storitev oziroma izdelek in zagovor.

Po uspešno opravljeni poklicni maturi, lahko dijak nadaljuje izobraževanje v:

– višješolskih in visokošolskih študijskih programih in
– določenih univerzitetnih študijskih programih (z opravljenim izpitom iz maturitetnega predmeta).


Koledar opravljanja poklicne mature

 

 ZIMSKI IZPITNI ROK 2017

– 3. december 2016 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
– 22. januar 2017 Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
– 28. januar 2017 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
– 1. februar 2017 Slovenščina – pisni izpit
– 2. februar 2017 2. predmet – pisni izpit
– 3. februar 2017 Matematika, angleščina, nemščina – pisni izpit
– 6. februar – 17. februar 2017 Ustni izpiti in 4. predmet
– 6. marec 2017 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 2017

– marec 2017 Predpreizkus
– 28. marec 2017 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
– 17. maj 2017 Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
– 23. maj 2017 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
– 24. maj 2017 Izpitni rok za izboljševanje ocene (zaključni letniki)
– 22. maj – 26. maj 2017 Organizirane priprave na poklicno maturo
– 27. maj 2017 Angleščina – pisni izpit
– 29. maj 2017 Slovenščina – pisni izpit
– 3. junij 2017 Matematika – pisni izpit
– 5. junij 2017 Nemščina – pisni izpit
– 7. junij 2017 2. predmet – pisni izpit
– 14. junij – 22. junij 2017 (27. maj, 3. junij in 10. junij le izjemoma) Ustni izpiti in 4. predmet
– 5. julij 2017 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

 

JESENSKI IZPITNI ROK 2017

– 6. julij 2017 Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
– 14. avgust 2017 Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov
– 20. avgust 2017 Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
– 24. avgust 2017 Slovenščina – pisni izpiti
– 25. avgust 2017 Matematika – pisni izpit
– 29. avgust 2017 Angleščina, nemščina – pisni izpit
– 31. avgust 2017 2. predmet – pisni izpit
– 24. avgust – 2. september 2017 Ustni izpiti in 4. predmet
– 8. september 2017 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

Aktualno

Govorilne ure tajnice šolske maturitetne komisije
Koledar izdelka oz. storitve 2017
Seznam tem za 4. predmet POM 2017
Navodila za pisne izpite
Osnovni razpored izpitov


Povezave

Zakon o maturi
Navodila o izpitnem redu pri poklicni maturi
Pravilnik o varovanju izpitne tajnosti pri maturi
Pravilnik o poklicni maturi
Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami


Navodilo za pripravo dokumentacije

Navodilo za pripravo dokumentacije 2016 / 2017


Predmetni izpitni katalogi

Predmetni izpitni katalog Nemščina 2017
Predmetni izpitni katalog Angleščina 2017
Predmetni izpitni katalog Slovenščina 2017
Predmetni izpitni katalog Matematika 2017

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660