Strokovna ekskurzija v Maribor za dijake 3. ET in 3. TM

Dijake 3.ET  in 3.TM obveščamo, da se bodo v četrtek, 8. 6. 2023, udeležili strokovne ekskurzije. Odhod je ob 8.00 z AP Velenje. Program ekskurzije:
  • ob 8.00 odhod z AP Velenje,
  • ob 9.10 Predstavitev FERI Maribor
  • ob 9.30 naravoslovno tehniški dnevi v organizaciji profesorjev FERI
  • ob 12.00 Ogled Centra vodenja Dravskih elektrarn Maribor
  • ob 13.00 predstavitev VN laboratorija ICEM-TC
  • ob 15.30 predviden prihod v Velenje.
Spremljevalci: Matjaž Žerak, Peter Vrčkovnik, Maja Glušič Cena strokovne ekskurzije je 15 evrov. Dijaki bodo znesek poravnali preko položnice, ki jo bodo prejeli po pošti v mesecu juliju.
Razrednika morata v tajništvo šole oddati seznam dijakov, na katerem označita dijake, ki se ekskurzije iz upravičenih razlogov ne bodo udeležili, najkasneje do torka, 6. 6. 2023. Morebitne odsotnosti dijakov zaradi bolezni bomo sprejemali v tajništvu šole še na dan odhoda do 7.30 ure, kasnejših odpovedi ne bomo upoštevali za vračilo denarja. Dijake opozarjamo, da se morajo na lunch pakete prijaviti sami, in sicer en delovni dan prej do 10.00 ure. Lunch paketi bodo dostavljeni na avtobusno postajo pred odhodom.  

Matjaž Žerak, organizator strokovne ekskurzije

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.