Strokovna ekskurzija v Idrijo za 2. letnike

Dijake 2. TRA, 2. TRB, 2. TM. in 2. ET. obveščamo, da se bodo v torek, 11. 6. 2019, udeležili strokovne ekskurzije v Idrijo. Odhod bo ob 8.00 z avtobusne postaje Velenje.

Predviden prihod okoli 16.00 ure.

Opis ekskurzije:

Grad Gewerkenegg - Mestni muzej Idrija

Idrijski grad, ki dominira nad starim delom mesta, je ohranil zgodovinsko ime Gewerkenegg, kar v nemškem jeziku pomeni rudniški grad. Sezidan je bil v letih 1522–1533 za potrebe Rudnika živega srebra. V njem so sprva shranjevali žito in živo srebro, kasneje pa je več kot 400 let nudil prostore rudniški upravi. Tekom stoletij so bili v njem nameščeni tudi različni uradi, šole in stanovalci. Danes je namenjen muzejski dejavnosti.

Idrijska kamšt in rudniške lokomotive

Črpanje jamske vode zavzema v rudarstvu in tehniki nasploh nadvse pomembno mesto. Ker je rudnik stalno sledil vrhunskim dosežkom tehnike, so v okviru velikopotezne modernizacije rudnika po podržavljenju konec 16. stoletja zajezili reko Idrijco nad Divjim jezerom in izdelali 3,5 km dolg kanal, imenovan Rake za pogon kamšti v centru Idrije. Ohranjena kamšt – črpalka na vodni pogon za črpanje jamske vode (nem. Wasserkunst)  je iz časov izjemne prosperitete rudnika ob koncu 18. stoletja, ko so pričeli izkopavati Jožefov jašek. Kamšt so postavili leta 1790 in je delovala do leta 1948.

Navodila in zadolžitve dijakov:

Dijake bo po skupinah in avtobusih razdelia vodja dejavnosti Simona Diklič, prof.

Dijaki morajo napisati poročilo v zvezek interesnih dejavnosti, kar pregledajo razredniki skupaj z učitelji strokovnih modulov.

Spremljevalci:

Razred Spremljevalci Št. dijakov
2.TRA Franc OBLAK, prof. 25
2.TRB Gregor HRASTNIK, univ. dipl. inž., Simon MUHA, univ. dipl. inž. 27
2.TM mag. Janko MALOVRH, prof., Vlado AHTIK, inž. 24
2.ET Simona DIKLIČ, prof. 16

Cena strokovne ekskurzije je 15 evrov. Dijaki bodo znesek poravnali preko položnice, ki jo bodo prejeli po pošti v mesecu juniju. 

Razredniki morate v tajništvo šole oddati seznam dijakov, na katerem označite dijake, ki se ekskurzije iz upravičenih razlogov ne bodo udeležili, najkasneje do petka, 7. 6. 2019. Morebitne odsotnosti dijakov zaradi bolezni bomo sprejemali v tajništvu šole še na dan odhoda do 7.30 ure, kasnejših odpovedi ne bomo upoštevali za vračilo denarja.

Dijake opozarjamo, da se morajo na lunch pakete prijaviti sami, in sicer en delovni dan prej do 10.00 ure. Lunch paketi bodo dostavljeni na avtobusno postajo pred odhodom.

Peter Vrčkovnik, dipl. inž.
organizator strokovne ekskurzije

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.