Strokovna ekskurzija na FERI za 3. ET in 3. TM

Dijake 3. ET in 3. TM obveščamo, da se bodo v torek, 11. 6. 2019, udeležili strokovne ekskurzije. Ogledali si bodo laboratorije Fakultete za elektrotehniko računalništvo in informatiko v Mariboru, visokonapetostni laboratorij  in  hidroelektrarno Mariborski otok.

Program ekskurzije:

  • ob 8.00 odhod z avtobusne postaje Velenje,
  • ob 9.30  uri ogled laboratorijev FERI,
  • ob 11.00 uri ogled VN laboratorija,
  • ob 12.00 uri ogled HE Mariborski otok,
  • povratek v Velenje predvidoma ob 14.30 uri.

Dijaki bodo opažanja pri aktivnostih strokovne ekskurzije zapisali v mapo strokovnih ekskurzij.

Spremljevalci ekskurzije so: Matjaž ŽERAK, univ. dipl. inž., mag. Branko DVORŠAK, univ. dipl. inž. in Peter VRČKOVNIK, dipl. inž.

Cena strokovne ekskurzije je 9 evrov. Dijaki bodo znesek poravnali preko položnice, ki jo bodo prejeli po pošti v mesecu juniju. 

Razrednika morata v tajništvo šole oddati seznam dijakov, na katerem označita dijake, ki se ekskurzije iz upravičenih razlogov ne bodo udeležili, najkasneje do petka, 7. 6. 2019. Morebitne odsotnosti dijakov zaradi bolezni bomo sprejemali v tajništvu šole še na dan odhoda do 7.30 ure, kasnejših odpovedi ne bomo upoštevali za vračilo denarja.

Dijake opozarjamo, da se morajo na lunch pakete prijaviti sami, in sicer en delovni dan prej do 10.00 ure. Lunch paketi bodo dostavljeni na avtobusno postajo pred odhodom.

Matjaž Žerak, univ. dipl. inž.
organizator strokovne ekskurzije

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.