Rezultati poklicne mature 2021 v jesenskem roku

Kandidate, ki ste opravljali poklicno maturo v jesenskem roku, obveščamo, da bo seznanitev z rezultati  v četrtek, 9. septembra 2021, ob 10.00 uri v učilnici C 305. Kandidati, ki ste bili v tem roku neuspešni, se morate do 3. decembra 2021 prijaviti na naslednji rok, ki bo v času od 1. 2. do 12. 2. 2022. Kandidati, ki boste prvič zagovarjali izdelek oz. storitev, morate mentorju oddati pisno dokumentacijo do 17. 1. 2022.
OPOZORILO:
  1. člen (popravljanje negativnih ocen poklicne mature)
Kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli. Kandidat, ki v skladu z drugim odstavkom 27. člena tega zakona opravlja poklicno maturo v dveh delih, lahko popravlja negativno oceno predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, ko opravlja drugi del poklicne mature.   Tisti kandidati, ki nimate statusa dijaka, morate izpite ob prijavi plačati v tajništvu šole.

Mojca Ošep, tajnica ŠMK

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.