Rezultati poklicne mature 2019 v zimskem roku

Kandidate, ki ste opravljali poklicno maturo v zimskem roku, obveščamo, da bo razdelitev obvestil o uspehu in spričeval v sredo, 4. 3. 2020, ob 13.50 uri v učilnici C 308. Kandidati, ki ste bili v tem roku neuspešni, se morate do konca marca prijaviti na naslednji rok, ki bo v času od 30. 5. do 23. 6. 2020.
42. člen (popravljanje negativnih ocen poklicne mature) Kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli. Kandidat, ki v skladu z drugim odstavkom 27. člena tega zakona opravlja poklicno maturo v dveh delih, lahko popravlja negativno oceno predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, ko opravlja drugi del poklicne mature. Tisti kandidati, ki nimate statusa dijaka, morate izpite ob prijavi plačati v tajništvu šole.

Mojca Ošep, prof., tajnica ŠMK

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.