Rezultati poklicne mature 2018 v spomladanskem roku

Kandidate, ki ste opravljali poklicno maturo v spomladanskem roku, obveščamo, da bo razdelitev obvestil o uspehu v petek, 6. julija 2018, ob 14.30 v veliki predavalnici Višje strokovne šole in svečana podelitev spričeval ob 17. uri v Domu kulture Velenje. Kandidati, ki ste bili v tem roku neuspešni, se morate do 6. julija 2018 prijaviti na naslednji rok, ki bo v času od 24. 8. do 5. 9. 2018.
Kandidati, ki boste prvič zagovarjali izdelek oz. storitev, morate mentorju oddati pisno dokumentacijo do 6. 7. 2018. OPOZORILO: 42. člen (popravljanje negativnih ocen poklicne mature) Kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli. Kandidat, ki v skladu z drugim odstavkom 27. člena tega zakona opravlja poklicno maturo v dveh delih, lahko popravlja negativno oceno predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, ko opravlja drugi del poklicne mature. Tisti kandidati, ki nimate statusa dijaka, morate izpite ob prijavi plačati v tajništvu šole.

Nevenka Rozman, tajnica ŠMK

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.