Ogled predstave Saloma

Dijaki 3. in 4. letnikov SSI oddelkov 3. ET, 3. TRA, 3. TRB, 3. TM, 4. ET, 4. TRA, 4. TRB, 4. TM si bodo v torek, 4. 2. 2020, ogledali predstavo Saloma v SNG Drama v Ljubljani.

Odhod avtobusov bo ob 9.30 uri izpred Avtobusne postaje v Velenju (dijaki se zberejo 10 minut pred odhodom). Pred tem imajo dijaki 1. uro pouk po urniku, potem pa se odpravijo na malico.

Predstava se začne ob 11. uri, dijaki vstopijo v gledališče s svojimi spremljevalci, ki jim bodo karte predhodno razdelili na avtobusu.

Dijaki gredo takoj po predstavi do avtobusov in domov, kjer bodo predvidoma okrog 14h.

IZ GLEDALIŠKEGA LISTA:

Saloma se dogaja v bibličnem prostoru in času, na ozemlju, kjer se srečujejo različni narodi, kulture, religije in filozofije. Herod Antipa – tetrarh, vladar enega izmed štirih delov, na katere so Rimljani razdelili Palestino, v svoji palači priredi gostijo. Tetrarhov balkon v palači je kakor preddverje stavbe Združenih narodov, kjer so se zbrali na gostijo predstavniki različnih ljudstev – Grki, Palestinci, Sirci, Rimljani, Egipčani, Judje, Nazarenci ... Skratka, svet v malem. In ta svet je Babilon, kraj razvrata in nemoralnosti.

Prerok Johanan, uklenjen in zaprt v mračen vodnjak, govori prav o tem. S svojimi besedami zmerja tetrarha in zlasti njegovo razvratno ženo Herodiado. Jasno in nedvoumno napoveduje zaton vladajočega ustroja sveta in najavlja prihod Odrešenika.

V tem svetu vojakov in cesarjev, sužnjev in vladarjev živi prelepa Saloma. Poetično lepoto princese primerjajo z bledo Luno, ki je kot mrtva ženska. Salomina podoba je mistična. Izžareva destruktivni nagon tanatosa, vendar v telesu njegovega nasprotja – erosa. Prav zato je Saloma fatalno privlačna, je del dekadentnega sveta in nedotakljivi predmet poželenja. Zaradi nje izgubi glavo tudi sam Herod. Salomin svet je čuten, mesen, svet materializma, hedonizma, mračnih poželenj, strasti ... Johananov svet je duhoven. Saloma v Johananu zagleda nekaj novega, nekaj spiritualnega, asketskega, zagleda fanatizem posvečene duhovnosti, nekaj kar njej ni dano. Prav to si zaželi, tako močno, kot je močna ljubezenska strast. Metafiziko duhovnosti zamenja za ljubezen. Ali pač, ker je ljubezen čista metafizika, se zaljubi v to, kar ljubezen je. Želi poljubiti prerokove ustnice, toda Johanan jo zavrne. Salomino nepotešeno strast poteši brutalno dejanje. Ukaže, naj preroka obglavijo, in s tem uresniči dejanje obglavljanja vrednot, ki ji niso dane; vendar doseže svoje – poljubi ga.

Zakaj Saloma vztraja, da bo poljubila Johanana? Iz resnične strasti ali iz dekadentne hladnokrvnosti nekoga, ki noče sprejeti dejstva, da obstaja nekaj več kot samo banalnost materialnega in čutnega? Ali Saloma res spozna prave dimenzije ljubezni kot metafizičnega stanja ali obglavi preroka iz čiste nečimrnosti? Ali je dejanje obglavljenja sploh premišljena Salomina poteza ali zgolj egocentrična objestnost? Simbolistična drama govori o zatonu civilizacij in cesarstev, o trenutku, ko je človeštvo na križišču med duhovnostjo in čutnostjo. Danes?

V dvorano dijaki vstopajo skupaj s spremljevalci. Ti tudi poskrbijo za disciplino med predstavo in da dijaki dvorane ne zapuščajo pred koncem predstave.

Spremljevalci:

Odd. Razredniki oz. spremljevalci Št. dij.
 3. ET Simona Diklič 16
3. TRA Franci Oblak, Lidija Šuster 27
3. TRB Biserka Ledinšek, Gregor Hrastnik 24
 3. TM Jolanda Melanšek, Sonja Lubej 21
  4. ET Peter Vrčkovnik 19
  4. TRA Marjetka Herodež 22
  4. TRB Sašo Gnilšek 25
  4. TM Tea Selič, Bojana Vrbnjak 24

Cena avtobusnega prevoza (8,2 evra) in ogleda predstave je 10 evrov. Dijaki bodo znesek poravnali preko položnice, ki jo bodo prejeli po pošti v mesecu marcu.  

Razrednik mora v tajništvo šole oddati seznam dijakov, na katerem označi dijake, ki se predstave iz upravičenih razlogov ne bodo udeležili, najkasneje do četrtka, 30. 1. 2020, do 10h. Morebitne odsotnosti dijakov zaradi bolezni bomo sprejemali v tajništvu šole še na dan odhoda med 7.30 in 8.00 uro, kasnejših odpovedi ne bomo upoštevali za vračilo denarja.

Pripravili:
dr. Nataša Meh Peer
Beti Tomic

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.