Obvestilo dijakom zaključnih letnikov

V naslednjih dneh bodo v povezavi z zaključkom pouka potekale naslednje aktivnosti:  
 • Četrtek, 18. 5. 2023 – do 15.00 ure morajo biti zaključene vse ocene v eAsistentu, da bomo v tajništvu šole lahko pravočasno pripravili poročilo ob ocenjevalni konferenci.
 
 • Petek, 19. 5. 2023 – ob 13.45 bo ocenjevalna konferenca za dijake zaključnih letnikov, ki bo potekala v zbornici v šole.
 
 • V petek, 19. 5. 2023 bomo izvedli predajo ključa, ki bo potekala v prostorih Športne dvorane ŠCV drugo šolsko uro. Podrobnejše informacije še sledijo.
 
 • V ponedeljek, 22. 5. 2023, bo ob 9-ih potekala podelitev spričeval, o učilnicah pa vas bodo seznanili razredniki.
 
 • Dijaki morate pred podelitvijo spričeval poravnati vse obveznosti, ki so morebiti ostale odprte: izposojene knjige v knjižnici ali morebitne neporavnane finančne obveznosti.
 
 • Dijaki morate knjige iz učbeniškega sklada in ostala gradiva vrniti v šolsko knjižnico v tednu med 22. in 26. 5. 2023. Knjige, ki jih potrebujete zaradi obveznosti pri poklicni maturi, zaključnih ali popravnih izpitih, lahko za čas, dokler teh obveznosti ne opravite, tudi zadržite, vendar po dogovoru v knjižnici. Vrniti jih pa morate v vsakem primeru po končanih izpitih v avgustu.
 
 • Dijaki, ki ob koncu pouka ne boste pozitivno ocenjeni in boste imeli do 3 nezadostne ocene, lahko opravljate popravne izpite. Dijaki, ki boste imeli neocenjene predmete ali module, boste najprej opravljali dopolnilne izpite iz neocenjenih predmetov ali modulov. Šele ko boste opravili dopolnilne izpite, lahko pristopite k popravnim izpitom. Velja omejitev, da lahko v spomladanskem izpitnem roku opravljate do dva izpita, preostanek opravljate v jesenskem roku.
 
 • Dijaki zaključnega razreda srednjega poklicnega izobraževanja ( EL) te izpite opravljate v času od 29. do 31. maja 2023, skladno z razporedom, ki ga bomo naknadno objavili. Kandidati oddate izpolnjene prijavnice razrednikom ob podelitvi obvestil o uspehu.
 
 • Za dijake ostalih razredov ( PTI, 4. TM, 4. TRA, 4. TRB in 4. ET) bodo  izpiti   potekali v  času od 28. 6. do 3. 7. 2023. Podrobnejši razpored bo objavljen ob koncu pouka za dijake nižjih letnikov. Kandidati izpolnjeno prijavnico na izpite oddate razrednikom ob podelitvi obvestil o uspehu. Dijaki (tudi 3. EL) ste vabljeni tudi na organizirane priprave, ki bodo potekale od 23. do 26. maja 2023. Za termine po tem datumu se dijaki individualno dogovorite z učitelji, če boste ocenili, da priprave še potrebujete. O avgustovskih rokih vseh vrst izpitov boste obveščeni do 6. julija 2023 preko oglasne deske in spletnih strani šole.
 
 • Dijaki zaključnih letnikov lahko opravljajo predmetni izpit, ki ga skladno s šolskim koledarjem izvajamo od 23. do 25. maja 2023 in je namenjen zviševanju pozitivne ocene. Tudi v tem primeru kandidati oddate izpolnjene prijavnice razrednikom ob podelitvi spričeval.
 
 • Dijaki zaključnih razredov lahko v junijskem roku opravljajo:
 1. Poklicno maturo (za dijake tehniških programov)
Kandidate za opravljanje poklicne mature posebej obveščam, da sprotno spremljajo vsa objavljena obvestila v njim namenjeni vitrini na hodniku pred šolsko zbornico.
 1. Maturitetni izpit oz. 5. predmet poklicne mature
Informacije zanj so objavljene na oglasni deski Gimnazije.
 1. Zaključni izpit za dijake poklicne šole
Poteka skladno z obvestili, objavljenimi na oglasni deski (spletni strani) naše šole.
 • Priprave na zaključni izpit bodo potekale v času od do 26. maja 2023. Priprave potekajo v dogovorih z učitelji.
 
 • Tudi letos pripravljamo Letopis, v katerem so tudi prispevki in fotografije dijakov vseh oddelkov. Prejeli ga boste ob podelitvi maturitetnih spričeval oz. potrdil o opravljenem zaključnem izpitu.

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.