srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Obvestilo dijakom zaključnih letnikov

V naslednjih dneh bodo v povezavi z zaključkom pouka potekale naslednje aktivnosti:

 • Četrtek, 20. 5. 2021 – do 15.00 ure morajo biti zaključene vse ocene v eAsistentu, da bomo v tajništvu šole lahko pravočasno pripravili poročilo ob ocenjevalni konferenci.
 • Petek, 21. 5. 2021 – ob 7.30 bo ocenjevalna konferenca za dijake zaključnih letnikov, ki bo potekala preko MS Teams. Ob 9.00 bo potekala podelitev spričeval, o lokacijah in varnostnih ukrepih pa vas bodo seznanili razredniki.
 • Zaradi omejitvenih ukrepov bomo izvedli predajo ključa v virtualnem okolju. Podrobnejše informacije še sledijo.
 • Dijaki morate pred podelitvijo spričeval poravnati vse obveznosti, ki so morebiti ostale odprte: izposojene knjige v knjižnici ali morebitne neporavnane finančne obveznosti.

 • Dijaki morate knjige iz učbeniškega sklada in ostala gradiva vrniti v šolsko knjižnico v tednu med 24. in 28. 5. 2021. Knjige, ki jih potrebujete zaradi obveznosti pri poklicni maturi, zaključnih ali popravnih izpitih, lahko za čas, dokler teh obveznosti ne opravite, tudi zadržite, vendar po dogovoru v knjižnici. Vrniti jih pa morate v vsakem primeru po končanih izpitih v avgustu.
 • Posebnost letošnjega šol. leta je, da če imate dijaki tehniških programov 1 popravni izpit ali 1 dopolnilni izpit (neocenjena končna ocena), lahko le-tega opravljate od 24. do 26. maja 2021 (dogovor z učiteljem) in če boste uspešni, lahko pristopite k opravljanju poklicne mature v spomladanskem roku. Če boste imeli do tri negativne ocene, lahko konec junija in v začetku julija pristopite k opravljanju izpitov. Dijaki, ki boste imeli neocenjene predmete ali module, boste najprej opravljali dopolnilne izpite iz neocenjenih predmetov ali modulov. Šele ko boste opravili dopolnilne izpite, lahko pristopite k popravnim izpitom. Velja omejitev, da lahko v spomladanskem izpitnem roku opravljate do dva izpita, preostanek opravljate v jesenskem roku.
 • Prav tako je v času od 24. do 26. maja 2021 možno opravljati do 1 predmetni izpit, ki je namenjen zviševanju pozitivne ocene.
 • Prijavnico za popravni, dopolnilni ali predmetni izpit oddate razredniku ob prejemu spričeval oz. obvestil o uspehu v petek, 21. 5. 2021.
 • Za dijake zaključnih oddelkov ( PTI, 4. TM, 4. TRA, 4. TRB in 4. ET) velja, da v kolikor boste imeli več kot en popravni ali dopolnilni izpit, bodo za vas izpiti  potekali v  času od 30. 6. do 5. 7. 2021. Podrobnejši razpored bo objavljen ob koncu pouka in velja tudi za dijake nižjih letnikov. Kandidati izpolnjeno prijavnico na izpite oddate razrednikom ob podelitvi obvestil o uspehu. O avgustovskih rokih vseh vrst izpitov boste obveščeni do 6. julija 2021 preko spletnih strani šole.
 • Dijaki ste vabljeni tudi na organizirane priprave za POM, ki bodo potekale od do 28. maja 2021 skladno z dogovori z učitelji, ki izvajajo pouk maturitetnih vsebin.
 • Dijaki zaključnih letnikov lahko v junijskem roku opravljate:
 1. Poklicno maturo (za dijake tehniških programov)

Kandidate za opravljanje poklicne mature posebej obveščam, da sprotno spremljate vsa objavljena obvestila v njim namenjeni vitrini na hodniku pred šolsko zbornico.

 1. Maturitetni izpit oz. 5. predmet poklicne mature

Informacije zanj so objavljene na oglasni deski Gimnazije.

 1. Zaključni izpit za dijake poklicne šole

Poteka skladno z obvestili, ki jih dijaki sproti prejemate.

 • Tudi letos pripravljamo Letopis, v kateri bodo tudi prispevki in fotografije dijakov vseh oddelkov (upamo, da nam bo uspelo priti tudi do vseh fotografij). Prejeli ga boste ob podelitvi maturitetnih spričeval oz. potrdil o opravljenem zaključnem izpitu.

V teh dneh, ko se tudi šolska vrata končno odpirajo bolj na široko, vam želim uspešen zaključek izobraževanja in tudi prijetne počitniške dni v želji, da si naberete novih moči za prihajajoče nove izzive.

Simon Konečnik,
ravnatelj ERŠ

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660