Obvestilo dijakom zaključnih letnikov

V naslednjih dneh bodo v povezavi z zaključkom pouka potekale naslednje aktivnosti: ·         Zadnji dan pouka (na daljavo in v šoli) za dijake zaključnih letnikov bo v petek, 22. maja 2020. Ta dan se pouk zaključi do 13.00 in po pouku bo ocenjevalna konferenca. ·         Ocene v eAsistentu morajo biti zaključene najkasneje do četrtka, 21. maja 2020, do 15.00 ure. ·         V ponedeljek, 25. maja 2019, bo potekala podelitev spričeval. Podelitve za vse oddelke bodo potekale ob 13.00, o lokacijah in varnostnih ukrepih pa vas bodo seznanili razredniki.
·         Zaradi omejitvenih ukrepov letos ne bo možno izvesti tradicionalne predaje ključa in zato bomo na pobudo skupnosti dijakov to izvedli v virtualnem okolju Discord v torek, 26. maja 2020, ob 13.50. Podrobne informacije so na spletni strani šole. ·         Dijaki morate pred podelitvijo spričeval poravnati vse obveznosti, ki so morebiti ostale odprte: izposojene knjige v knjižnici ali morebitne neporavnane finančne obveznosti. ·         Dijaki morate knjige iz učbeniškega sklada in ostale učbenike vrniti v šolsko knjižnico v torek, 26. 5. in v sredo, 27. 5. 2020 med 8.00 in 15.00. Knjige, ki jih potrebujete zaradi obveznosti pri poklicni maturi, zaključnih ali popravnih izpitih, lahko za čas, dokler teh obveznosti ne opravite, tudi zadržite, vendar po dogovoru v knjižnici. Vrniti jih pa morate v vsakem primeru po končanih izpitih v avgustu. ·         Posebnost letošnjega šol. leta je, da če imate dijaki tehniških programov do 1 popravni izpit, lahko tega opravljate 27. maja 2020 in če boste uspešni, lahko pristopite k opravljanju poklicne mature v spomladanskem roku. Če boste imeli do tri negativne ocene, lahko konec junija in v začetku julija pristopite k opravljanju izpitov. Dijaki, ki boste imeli neocenjene predmete ali module, boste najprej opravljali dopolnilne izpite iz neocenjenih predmetov ali modulov. Šele ko boste opravili dopolnilne izpite, lahko pristopite k popravnim izpitom. Velja omejitev, da lahko v spomladanskem izpitnem roku opravljate do dva izpita, preostanek opravljate v jesenskem roku. ·         Dijaki zaključnega razreda srednjega poklicnega izobraževanja (3. EL) te izpite opravljate v času od 28. maja do 1. junija 2020, skladno z razporedom, ki ga bomo naknadno objavili. Kandidati oddate izpolnjene prijavnice razrednikom ob podelitvi obvestil o uspehu. ·         Za dijake ostalih razredov (2. PTI, 4. TM, 4. TRA, 4. TRB in 4. ET) bodo  izpiti  potekali v  času od 30. 6. do 3. 7. 2020. Podrobnejši razpored bo objavljen ob koncu pouka in velja tudi za dijake nižjih letnikov. Kandidati izpolnjeno prijavnico na izpite oddate razrednikom ob podelitvi obvestil o uspehu. O avgustovskih rokih vseh vrst izpitov boste obveščeni do 6. julija 2020 preko spletnih strani šole. ·         Dijaki ste vabljeni tudi na organizirane priprave za POM, ki bodo potekale od 25. do 29. maja 2020 skladno z razporedom, ki ga boste prejeli. ·         Dijaki zaključnih letnikov lahko opravljate predmetni izpit, ki ga skladno s šolskim koledarjem izvajamo v četrtek, 28. maja 2020 in je namenjen zviševanju pozitivne ocene. Tudi v tem primeru kandidati oddate izpolnjene prijavnice razrednikom ob podelitvi spričeval. ·         Dijaki zaključnih razredov lahko v junijskem roku opravljate: 1. Poklicno maturo (za dijake tehniških programov) Kandidate za opravljanje poklicne mature posebej obveščam, da sprotno spremljajo vsa objavljena obvestila v njim namenjeni vitrini na hodniku pred šolsko zbornico. 2. Maturitetni izpit oz. 5. predmet poklicne mature Informacije zanj so objavljene na oglasni deski Gimnazije. 3. Zaključni izpit za dijake poklicne šole Poteka skladno z obvestili, ki jih dijaki sproti prejemate. ·         Priprave na zaključni izpit bodo potekale v času od 25. do 29. maja 2020. Priprave potekajo v dogovorih z učitelji. ·         Tudi letos pripravljamo Letopis, v kateri so tudi prispevki in fotografije dijakov vseh oddelkov. Prejeli ga boste ob podelitvi maturitetnih spričeval oz. potrdil o opravljenem zaključnem izpitu.   V teh posebnih časih vam želim uspešen zaključek izobraževanja in tudi prijetne počitniške dni v želji, da si naberete novih moči za prihajajoče nove izzive.

Simon Konečnik, ravnatelj ERŠ

 

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.