srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Obvestilo dijakom ob zaključku pouka

V naslednjih dneh bodo v povezavi z zaključkom pouka potekale naslednje aktivnosti:

 • Ponedeljek, 18. 6. 2018, bo ob 18.00 uri v Domu kulture Velenje potekala županova podelitev priznanj odličnim dijakom v vseh letih izobraževanja.
 • Torek, 19. 6. 2018, bo ob 12.30 uri v Domu kulture Velenje potekala slavnostna podelitev priznanj ERŠ. Prireditev je namenjena vsem dijakom šole.

 • Sreda, 20. 6. 2018 – do konca pouka morajo biti zaključene vse ocene v eAsistentu, da bomo v tajništvu šole lahko pravočasno pripravili poročilo ob ocenjevalni konferenci.
 • Četrtek, 21. 6. 2018 – ta dan bo potekal pouk prvih pet ur po urniku ali pri katerem oddelku po prilagojenem urniku. Dijaki, ki so se v organizaciji skupnosti dijakov pravočasno prijavili na »paintball«, bodo imeli ta dan to aktivnost in na to temo bo objavljeno posebno obvestilo. Šola bo zagotovila tudi spremljevalne učitelje. Ocenjevalna konferenca bo ob 12.30 uri v zbornici šole.
 • Petek, 22. 6. 2018 – dijaki pridejo v šolo ob 8.15 in se skupaj z razredniki dobijo v učilnicah, kjer bo potekala podelitev spričeval ter obvestil o uspehu. Seznam učilnic bo objavljen pravočasno. Po malici gredo dijaki domov.
 • Dijaki morajo pred podelitvijo spričeval poravnati vse obveznosti, ki so morebiti ostale odprte: izposojene knjige v knjižnici, neporavnane finančne obveznosti … O vračanju knjig iz učbeniškega sklada bodo dijaki prejeli informacije od razrednikov. Knjige, ki jih dijaki morebiti še potrebujejo zaradi obveznosti pri popravnih ali dopolnilnih izpitih lahko za čas, dokler teh obveznosti ne opravijo, zadržijo. Vrniti jih morajo najkasneje po končanih izpitih v avgustovskem izpitnem roku.
 • V sredo, 27. 6. 2018, bo ob 16.30 uri v sejni sobi MIC 3 sestanek Sveta staršev ERŠ, na katerem bomo staršem predstavili učno-vzgojne in ostale dosežke v šolskem letu 2017/18.
 • Dijaki, ki ob koncu pouka ne bodo pozitivno ocenjeni in bodo imeli do 3 nezadostne ocene, lahko opravljajo popravne izpite. Dijaki, ki bodo pri katerem predmetu ali modulu neocenjeni, bodo opravljali dopolnilne izpite in te je potrebno opravljati najprej, šele nato lahko pristopijo k popravnim izpitom. V spomladanskem izpitnem roku lahko opravljajo do dva izpita (dopolnilna in/ali popravna izpita), preostanek pa v jesenskem roku.
 • Od torka, 26. 6., do četrtka, 28. 6. 2018, bodo potekale organizirane priprave na izpite od 8.00 do 12.00 ure. Dijakom, ki bodo imeli nezaključene obveznosti, posebej priporočamo, da se udeležijo organiziranih priprav.
 • Popravni in dopolnilni izpiti bodo potekali od petka, 6. do srede, 4. 7. 2018. Razpored izpitov bo objavljen najkasneje do petka, 22. 6. 2018. Za pristop k opravljanju popravnih in dopolnilnih izpitov se morajo dijaki prijaviti s prijavnico, ki jo dobijo pri razredniku, izpolnijo ter ob prejemu obvestil o uspehu (22. 6.) oddajo razrednikom. Sicer pa se morajo prijaviti na izpit(e) vsaj do srede, 27. 6. 2018. V tem primeru morajo prijavnico oddati v tajništvo šole ali jo poslati po pošti v tajništvo ERŠ.
 • V jesenskem (avgustovskem) roku bodo potekale organizirane priprave na dopolnilne izpite od 16. do 20. 8. 2018. Za dijake, ki opravljajo poklicno maturo, potekajo popravni izpiti prav tako od 16. do 20. 8. 2018. Izpiti za dijake iz nižjih letnikov bodo potekali do 28. 8. 2018 po razporedu,  ki bo objavljen najkasneje do 6. 7. 2018 na oglasnih deskah in spletnih straneh šole.
 • Vsi dijaki, ki bodo uspešno opravili obveznosti v sedanjem letniku in napredujejo v višjega, morajo izpolniti prijavnico za vpis v višji letnik. Že izpolnjene prijavnice dobijo pri razrednikih ter jih ustrezno podpisane oddajo razrednikom ob podelitvi letnih spričeval.
 • Dijaki morajo najkasneje ob podelitvi spričeval oz. obvestil o uspehu v petek, 22. 6. 2018, razrednikom oddati izpolnjeno vlogo za dijaško prehrano za prihodnje šolsko leto. O subvenciji dijaške prehrane in prevozov odloča pristojni Center za socialno delo na podlagi vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
 • Dijaki, ki nameravajo ponavljati letnik, morajo napisati prošnjo s kratko obrazložitvijo ter sopodpisano s strani staršev ali skrbnikov oddati razrednikom oz. v tajništvo šole.
 • Tudi letos pripravljamo šolsko publikacijo Letopis, v kateri so tudi prispevki in fotografije dijakov vseh oddelkov. Dijaki jo bodo prejeli ob podelitvi spričeval oz. obvestil o uspehu.
 • Učbeniki za novo šolsko leto: seznam bo do julija 2018 objavljen ob vhodu v šolsko stavbo in na spletnih straneh šole.
 • Začetek pouka v novem šolskem letu bo v ponedeljek, 3. septembra 2018. Potekal bo po urniku, ki bo objavljen najkasneje do četrtka, 30. avgusta 2018.

Vsem dijakom ter sodelavcem želim uspešen zaključek šolskega dela ter prijetne počitnice in dopust z željo, da se v prostem času sprostite in si naberete čim več sveže moči za prihodnje šolsko leto.

                                                                                                          Simon Konečnik,
ravnatelj ERŠ

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660