srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Obvestilo dijakom nižjih letnikov ob zaključku pouka

Objavljamo vam informacije, ki so pomembne ob zaključku šol. leta 2022/23 in začetku novega šol. leta 2023/24.

 

 • Ponedeljek, 19. 6. 2023 – ob 18.00 uri bo v Domu kulture Velenje potekala županova podelitev priznanj odličnim dijakom v vseh letih izobraževanja.

 

 • Četrtek, 22. 6. 2023 – ob 12.15 uri bo v Domu kulture Velenje potekala slovesna podelitev priznanj ERŠ. Glede na omejeno število mest v dvorani bomo morali letos prilagoditi povabljene oddelke in to bo vidno iz posebnega povabila.

 • Sreda, 21. 6. 2023 – do konca pouka morajo biti zaključene vse ocene v eAsistentu, da bodo lahko razredniki pravočasno pripravili poročilo ob ocenjevalni konferenci.

 

 • Četrtek, 22. 6. 2023 – ob 7.15 bo ocenjevalna konferenca za dijake nižjih letnikov.
  letniki: 1. TM, 1. ET, 1. EL in 1. PTi boste imeli ta dan športni dan. Izjema sta oddelka 1. TRA in 1. TRB, ki sta dejavnosti že opravila z dobrodelnim koncertom. Dijaki 2. in 3. letnikov boste imeli tematska predavanja (tema, prostor in logistika bodo podani s posebnim obvestilom). Nato se boste ob 12.15 udeležili slavnostne podelitve priznanj ERŠ in proslavi ob Dnevu državnosti v Glasbeni šoli Velenje.

 

 • Petek, 23. 6. 2023 – najprej se bo začel dogodek “Park dogaja“ v parku pred Gimnazijo, ki bo za vse dijake ŠCV. Po njem bo podelitev spričeval. Sledi še posebno obvestilo.

 

 • Dijaki morate pred podelitvijo spričeval poravnati vse obveznosti, ki so morebiti ostale odprte: izposojene knjige v knjižnici, neporavnane finančne obveznosti … Dijaki morate knjige iz učbeniškega sklada in ostala gradiva vrniti v šolsko knjižnico v tednu med 16. in 21. 6. 2023 (lahko jih vrnete že prej, če jih ne potrebujete več). Knjige, ki jih potrebujete zaradi obveznosti pri izpitih, lahko za čas, dokler teh obveznosti ne opravite, tudi zadržite, vendar po dogovoru v knjižnici. Vrniti jih pa morate v vsakem primeru po končanih izpitih v avgustu.

 

 • Dijaki, ki ob koncu pouka ne boste pozitivno ocenjeni in boste imeli do 3 nezadostne ocene, lahko opravljate popravne izpite. Dijaki, ki boste pri katerem predmetu ali modulu neocenjeni, boste opravljali dopolnilne izpite in te je potrebno opravljati najprej, šele nato lahko pristopite k popravnim izpitom. V spomladanskem izpitnem roku lahko opravljate do dva izpita (dopolnilna in/ali popravna izpita), preostanek pa v jesenskem roku (avgusta).

 

 • V ponedeljek, 26. 6. in v torek, 27. 6. 2023, bodo potekale organizirane priprave na izpite od 8.00 do 12.00 ure. Dijakom, ki boste imeli nezaključene obveznosti, posebej priporočamo, da se udeležite organiziranih priprav, ki bodo potekale v šolskih prostorih in tudi po dogovoru z učitelji v ostalih dneh. Glavnina priprav bo potekala v šolskih prostorih, po predhodnem dogovoru pa lahko tudi na daljavo.

 

 • Popravni in dopolnilni izpiti bodo potekali od srede, 6. 2023, do ponedeljka, 3. 7. 2023. Razpored izpitov bo objavljen najkasneje do petka, 23. 6. 2023 na spletni strani šole. Za pristop k opravljanju popravnih in dopolnilnih izpitov se morate dijaki prijaviti s prijavnico, ki jo dobite pri razredniku, izpolnite ter ob prejemu obvestil o uspehu (23. 6.) oddate razrednikom. Sicer pa se morate prijaviti na izpit(e) vsaj do ponedeljka, 26. 6. 2023. V tem primeru morate prijavnico oddati v tajništvo šole ali jo poslati po pošti v tajništvo ERŠ.

 

 • Za dijake, ki boste opravljali poklicno maturo v jesenskem (avgustovskem) roku, bodo potekali popravni izpiti od 17. do 19. 8. 2023. Glede priprav kandidatom priporočamo, da se za priprave z učitelji dogovorite že v času od 28. 6. do 3. 7. 2023, še zadnje priprave so možne 16. 8. 2023 (ta dan po 11. uri). Izpiti za dijake nižjih letnikov bodo potekali do 25. 8. 2023 po razporedu, ki bo objavljen najkasneje do 7. 7. 2023 na spletnih straneh šole.

 

 • Vsi dijaki, ki boste uspešno opravili obveznosti v sedanjem letniku in napredujete v višjega, morate izpolniti prijavnico za vpis v višji letnik. Že izpolnjene prijavnice dobite pri razrednikih ter jih ustrezno podpisane oddate razrednikom ob podelitvi letnih spričeval.

 

 • Zainteresirani dijaki morate najkasneje ob podelitvi spričeval oz. obvestil o uspehu v petek, 23. 6. 2023, razrednikom oddati izpolnjeno vlogo za dijaško prehrano za prihodnje šolsko leto. O subvenciji dijaške prehrane in prevozov odloča pristojni Center za socialno delo na podlagi vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

 

 • Dijaki, ki nameravate ponavljati letnik, morate napisati prošnjo s kratko obrazložitvijo ter sopodpisano s strani staršev ali skrbnikov oddati razrednikom oz. v tajništvo šole.

 

 • Tudi letos pripravljamo šolsko publikacijo Letopis, v kateri so tudi prispevki in fotografije dijakov vseh oddelkov. Dijaki jo bodo prejeli ob podelitvi spričeval oz. obvestil o uspehu.

 

 • Učbeniki in delovni zvezki za novo šolsko leto: seznam bo do julija 2023 objavljen na spletnih straneh šole.

 

 • Začetek pouka v novem šolskem letu bo v petek, 1. septembra 2023. Potekal bo po urniku, ki bo objavljen na spletni strani šole najkasneje do ponedeljka, 28. avgusta 2023.

 

Vsem dijakom ter sodelavcem želim uspešen zaključek šolskega dela ter prijetne počitnice in dopust z željo, da se v prostem času sprostite in si naberete čim več sveže moči za prihodnje šolsko leto.

 

Simon Konečnik,
ravnatelj ERŠ

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660