Navodilo kandidatom za predpreizkus poklicne mature

Vsi dijaki zaključnih letnikov programov SSI in PTI bodo v četrtek, 6. aprila 2017, pisali predmaturitetni preizkus iz slovenščine. S predmaturitetnim preizkusom dijaki spoznajo tehnično izvedbo poklicne mature in način dela pri izpitu. Za dijake in učitelje je predmaturiteni preizkus pomemben tudi zaradi ugotavljanja ravni že doseženega znanja. Po končanem pisanju nadaljujejo z dejavnostmi po objavljenem urniku.
1. Čas pisanja:

Predmet

Datum

Izpitna pola 1

Prekinitev

Izpitna pola 2

Slovenščina

6. april 2017

9.00 – 10.00

10.00 – 10.10

10.10 – 11.10

Kandidati pridejo na dan pisanja 20 minut pred začetkom pisnega dela. Posebej obveščamo, da sprotno spremljajo vsa objavljena obvestila v njim namenjeni vitrini na hodniku pred šolsko zbornico in na oglasni deski pri vhodu v šolo. Kandidati morajo s seboj prinesti dokument s sliko zaradi obvezne identifikacije. Čas prekinitve je namenjen menjavi pol in navodilom. Kandidati v tem času ne zapuščajo učilnic. 2. Dovoljeni pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik. Korekcijska sredstva niso dovoljena. 3. Razpored: Kandidati bodo razporejeni po učilnicah po abecednem vrstnem redu. Podroben seznam bo objavljen v četrtek, 6. aprila 2017, eno uro pred začetkom pisanja. Opozorilo: Pri maturi je zaradi 43. člena Pravilnika o maturi, kjer: "Kandidati v izpitnem prostoru ne smejo imeti pripomočkov, kot je mobitel, ura ali druge prenosne elektronske komunikacijske naprave.", Državna komisija sprejela sklepa, da: naj se posedovanje pomožnega listka ali elektronskega pripomočka med pisanjem mature v vsakem primeru enotno kaznuje s prekinitvijo reševanja izpitne pole. se uporaba pomožnega listka, elektronskih pripomočkov oziroma drugih nedovoljenih pripomočkov kaznuje s prekinitvijo dela izpita.

Nevenka Rozman, tajnica ŠMK

Simon Konečnik, univ. dipl. inž., ravnatelj Elektro in računalniške šole

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.