srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Ekskurzija za dijake 3. TRA, 3. TRB, 3 ET in 3. TM

Dijake oddelkov 3. TRA, 3. TRB, 3 ET in 3. TM obveščamo, da se bodo v torek, 29. maja 2018 udeležili kulturne ekskurzije na avstrijsko Koroško.

Odhod avtobusa ob 7.00 uri iz Velenja (avtobusna postaja). Vožnja proti vasi Djekše, ki je najsevernejša vas na avstrijskem Koroškem. Djekše je kraj dvojezičnega ozemlja, obenem pa eden najbolj sončnih krajev na Koroškem. Ogledali si bomo gotsko cerkev sv. Martina. Pot bomo nadaljevali proti Gosposvetskemu polju, kjer bomo obiskali najpomembnejša spomenika prve samostojne slovenske državne tvorbe Karantanije. Cerkev Gospe Svete je prva cerkev, ki je bila zgrajena na slovenskih tleh. Stoji na mestu nekdanje Marijine cerkvice, ki jo je sezidal Sveti Modest, škof prve slovanske skupine, ki je sprejela krščanstvo. Slovenci na Koroškem so že od starih časov na svečan način umeščali in ustoličevali vsakokratnega kneza, ko je nastopil oblast v deželi. Obred je v celoti potekal v slovenskem jeziku. Vožnjo bomo nadaljevali proti  Vrbskemu jezeru, ki je privlačna točka za  ljubitelje vode in sonca. Kratek postanek za ogled na otoku MARIA WORTH. Obiskali bomo tudi bližnji Celovec. Le ta leži ob enem najtoplejših in največji alpskih jezer v Evropi. Celovec je že od leta 1518 glavno mesto, kulturno in ekonomsko središče avstrijske dežele Koroške. Leži v celovški kotlini (Klagenfurter Becken), ki je največja alpska kotlina v vzhodnih Alpah. Sledi vožnja proti domu, kamor bomo prispeli v večernih urah.

Cena ekskurzije je 22 €.

Spremljevalci:
Bojana VRBNJAK, prof., Petra MASTNAK, prof., Beti TOMIC, prof., Tomislav NOVAK, prof., mag. Branko DVORŠAK, univ. dipl. inž., Lidija ŠUSTER, prof.

Navodila in zadolžitve bodo dijaki dobili pri pouku slovenskega jezika.

Dijaki bodo znesek poravnali preko položnice, ki jo bodo prejeli po pošti v mesecu juniju.

Razredniki morate v tajništvo šole oddati seznam dijakov, na katerem označite dijake, ki se ekskurzije iz upravičenih razlogov ne bodo udeležili, najkasneje do (četrtka, 24. 5. 2018). Morebitne odsotnosti dijakov zaradi bolezni bomo sprejemali v tajništvu šole še na dan odhoda do 7.30 ure, kasnejših odpovedi ne bomo upoštevali za vračilo denarja.

Dijake opozarjamo, da se morajo na lunch pakete prijaviti sami, in sicer en delovni dan prej do 10.00 ure. Lunch paketi bodo dostavljeni na avtobusno postajo pred odhodom.

Bojana Vrbnjak, prof.
organizatorka ekskurzije

Petra Mastnak, prof.
koordinatorica ID

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660