srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Ekskurzija za 1. TRA, 1. TRB, 1. ET in 1. PTI – Muzej usnjarstva in ekološke vsebine

Dijake 1.TRA, 1.TRB, 1.TM, 1.ET in 1.PTi razreda obveščamo, da se bodo v ponedeljek, 11. 6. 2018 udeležili strokovne ekskurzije v Šoštanj z okolico. Ogledali si bodo Muzej usnjarstva, čistilno napravo v Šoštanju in vodno zajetje v Florjanu nad Šoštanjem.

Odhod bo ob 8.00 z avtobusne postaje Velenje. Predviden prihod v Velenje ob 14.00 uri.

Navodila in zadolžitve dijakov:

Dijake bo po skupinah in avtobusih razdelil Franc Oblak, vodja ekskurzije.

Dijaki dobijo delovne liste (s seboj morajo imeti pisalo in podlago), rešitve zapišejo v zvezek interesnih dejavnosti, kar pregledajo razredniki.

Spremljevalci:

Razred Spremljevalci Št. dijakov
1.TRA Franc OBLAK, prof., Stanislav OSOJNIK, inž. 28
1.TRB Mojca OŠEP, prof., Gregor HRASTNIK, univ. dipl. inž. 27
1.TM Jolanda MELANŠEK, prof., Klemen HLEB, dipl. inž. UN. 24
1.ET Simona DIKLIČ, prof. 19
1.PTi Vlado AHTIK, inž. 16

Cena strokovne ekskurzije je 8 evrov. Dijaki bodo znesek poravnali preko položnice, ki jo bodo prejeli po pošti v mesecu juniju.

Razredniki morate v tajništvo šole oddati seznam dijakov, na katerem označite dijake, ki se ekskurzije iz upravičenih razlogov ne bodo udeležili, najkasneje do četrtka, 7. 6. 2018. Morebitne odsotnosti dijakov zaradi bolezni bomo sprejemali v tajništvu šole še na dan odhoda do 7.30 ure, kasnejših odpovedi ne bomo upoštevali za vračilo denarja.

Dijake opozarjamo, da se morajo na lunch pakete prijaviti sami, in sicer en delovni dan prej do 10.00 ure. Dijake opozorite, da se morajo prijaviti v tem primeru do petka, 8. 6. 2018, ker je vmes vikend. Lunch paketi bodo dostavljeni na avtobusno postajo pred odhodom.

Organizator eksurzije:
Janez Čekon, predm. uč.

Koordinatorka ID:
Petra Mastnak, prof.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660