Ekskurzija na Solčavsko za dijake 2. TRA, 2. TRB, 2. ET in 2. TM

Dijake 2. letnikov (2. TRA, 2. TRB, 2. ET, 2. TM) obveščamo, da se bodo v ponedeljek, 30. 5. 2022,  udeležili strokovne ekskurzije na Solčavsko. Spoznali bomo naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti Solčavskega.   Program ekskurzije: 08.00  Odhod iz Velenja, avtobusna postaja; 09.00 – 09.15 prihod v Solčavo v Center Rinka (dijake razdelimo v štiri skupine; razstavni prostori fosilov, metuljev .., Center Rinka);
predstavitev Solčavskega - evropske destinacije odličnosti:
  • ogled stalne razstave in multimedijske predstavitve v Centru Rinka z naslovom »Solčavsko – sprehod v naročje Alp«
  • ogled razstave fosilov iz srednjega triasa (izjemne najdbe na Solčavskem, zaradi katerih se Slovenija uvršča med najpomembnejše lokacije triasnih fosilov na svetu) ”Zgodbe zapisane v kamnu”;
  • kmečki vrt,
  • razstava metuljev,
  • razstava ročnih del;
11.00 – 11.30  čas za malico (lunch paket ali malica od doma); 11.30  ogled krajinskega parka Logarska dolina, sprehod po  poti po Logarski dolini (ca. 1,5 h hoje s postanki);
  • hoja do slapa Rinka;
  • kosilo (po želji) – kmečka hiša Ojstrica
14.00  odhod v Velenje.   Spremljevalci: Marjetka Herodež, Sašo Gnilšek, Peter Vrčkovnik, Tea Selič, Samo Železnik.   Cena strokovne ekskurzije je 19 evrov. Dijaki bodo znesek poravnali preko položnice, ki jo bodo prejeli po pošti v mesecu juniju.   Razredniki morate v tajništvo šole oddati seznam dijakov, na katerem označite dijake, ki se ekskurzije iz upravičenih razlogov ne bodo udeležili, najkasneje do četrtka, 26. 5. 2022. Morebitne odsotnosti dijakov zaradi bolezni bomo sprejemali v tajništvu šole še na dan odhoda do 7.30 ure, kasnejših odpovedi ne bomo upoštevali za vračilo denarja.   Dijake opozarjamo, da se morajo na lunch pakete prijaviti sami, in sicer en  delovni dan pred odhodom (27.5.) do 10.00 ure. Lunch paketi bodo dostavljeni na avtobusno postajo pred odhodom.  

Mojca Ošep, organizatorka strokovne ekskurzije

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.